Hondenfokkerij in smerige schuur aangepakt

Drie inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben op woensdag 15 augustus, in samenwerking met de dierenpolitie, een uitgebreid onderzoek ingesteld op het adres van een hondenfokker in de regio IJsselland. Tijdens het onderzoek werden, in voormalige varkensstallen, 56 fokhonden in vaak erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. De eigenaar kreeg opdracht om voor het weekend maatregelen te nemen om de situatie voor de dieren te verbeteren. Vrijdag is opnieuw gecontroleerd en blijkt hij dit gelukkig gedaan te hebben.
Hondenfokkerij in smerige schuur aangepakt

Pups in eigen vuil

Tijdens de eerste controle bleek dat bijna alle fokhonden, waaronder veel Zwitserse herders, Labradors en Rhodesian Ridgebacks, het zonder water en goede ligplaats moesten stellen. Een deel van de honden zat in het donker op vervuild beton in de eigen uitwerpselen. Overal hing een sterke ammoniaklucht. Een aantal honden had een vervilte en vervuilde vacht. Pups lagen in hun eigen vuil en in kale bakken zonder warmtelampen. Naast hokken met fokhonden en pups werd ook een deel van de verblijven gebruikt voor pension. De kennels waren echter verouderd en vertoonden gebreken zoals scherpe punten gaas. Tijdens de controle werden ook grote hoeveelheden brood en te warm opgeslagen kippenvlees aangetroffen, wat tot diervoeder werd verwerkt.

Een deel van de honden zat in het donker op vervuild beton in de eigen uitwerpselen.

Dierenwelzijn verbeteren

In overleg met de overheidsdienst RVO.nl is er bestuursrechtelijk opgetreden. Dit betekende voor de eigenaar dat hij op zeer korte termijn een aantal belangrijke maatregelen ter verbetering van het welzijn van de honden moest doorvoeren. Zou hij dat niet doen, dan zouden nieuwe sancties volgen. Op vrijdag 17 augustus is opnieuw door inspecteurs van de LID gecontroleerd. Gelukkig bleek de eigenaar geluisterd te hebben en was er met man en macht gewerkt om de verblijven schoon en deugdelijk te maken.

De verdachte verzorgde de grote hoeveelheid honden in zijn eentje. Dat dit niet te doen is blijkt wel uit de hier beschreven situatie.

Proces-verbaal en nieuw controles

De verdachte verzorgde de grote hoeveelheid honden in zijn eentje. Dat dit niet te doen is blijkt wel uit de hierboven beschreven situatie. Om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt volgen nieuwe controles door de LID. De verdachte heeft jarenlang in samenwerking met anderen legaal als hondenfokker gewerkt, maar beschikt nu zelf niet over de benodigde papieren. Tegen de verdachte zal dan ook proces-verbaal worden opgemaakt.