Houden van exotische zoogdieren aangepakt!

Na een strijd van 20 jaar is het eindelijk zover: de overheid legt per 2014 het houden van bepaalde exotische zoogdieren aan banden! Vandaag heeft staatssecretaris Sharon Dijksma hierover een brief en lijst van dieren aan de Tweede Kamer gestuurd.
Houden van exotische zoogdieren aangepakt!

Na een strijd van 20 jaar is het eindelijk zover: de overheid legt per 2014 het houden van bepaalde exotische zoogdieren aan banden! Vandaag heeft staatssecretaris Dijksma hierover een brief en lijst van dieren aan de Tweede Kamer gestuurd. “Het is nodig dat we grenzen stellen aan dieren die we wel en niet kunnen houden. Deze lijst maakt een eind aan bijvoorbeeld het thuis houden van wasberen,” aldus de bewindsvrouw.

Juist de wasbeer was een symbooldier in de jarenlange acties en campagnes van de Dierenbescherming om het houden van exotische dieren terug te dringen. Met het houden van deze dieren gaat enorm veel leed gepaard en opvangcentra puilen uit. "Ik ben zeer tevreden met de stappen die de overheid nu zet," zegt directeur Frank Dales van de Dierenbescherming. "Het is een belangrijke stap op weg naar beter dierenwelzijn en een duidelijk signaal dat je als particulier niet zonder meer alle dieren kunt houden."

Verwarring in de media
In de media leek vanmorgen verwarring te ontstaan omdat alleen over extreme diersoorten als bizons en elanden werd gesproken. De nieuwe regels betreffen echter ook talrijke andere diersoorten. "Het betekent simpelweg dat alleen de dieren mogen worden gehouden die op die lijst staan, de rest dus niet,” licht een opgetogen Frank Dales toe. Dieren die niet op de lijst voorkomen, zijn te gevaarlijk, kunnen ziektes als SARS overdragen of zijn niet te domesticeren, wat betekent dat ze niet in staat zijn zich aan te passen aan het leven met mensen. Er komt een overgangsregeling voor eigenaren die een zoogdier hebben dat niet meer is toegestaan.

Sommige dieren aparte status
Voor sommige dieren is een aparte status bedacht. Zo geldt voor fretten en allerlei kleine kangoeroesoorten dat er beperkende voorwaarden gaan gelden. Hoewel deze nog verder moeten worden uitgewerkt, geeft het ministerie aan dat het gaat om specifieke en strenge voorwaarden, waar houders en handelaren vanaf volgend jaar aan moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan specialistische kennis of voldoende leefruimte.

Handhaving van de lijst
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zorgen voor handhaving van de lijst. De Dierenbescherming verwacht dat er snel vergelijkbare wetgeving gaat komen voor vogels, reptielen, amfibieën en vissen. Dijksma geeft in haar brief aan dat ze eind volgend jaar al komt met voorstellen voor vogels en reptielen.