In een dergelijk geval: houdverbod

Twee hondjes, zwaar vermagerd, onder de ontlasting in hun bench en de vacht zo in de klit dat er voor de dierenarts geen beginnen meer aan was om de dieren te scheren. Zo trof een van onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ze aan bij een eigenaar die zelf zwaar in de psychische problemen zat. In een dergelijk geval zou er de mogelijkheid moeten zijn om deze persoon, in ieder geval zolang die zelf niet weer gezond is verklaard, te verbieden om weer dieren in huis te nemen. Met andere woorden: een houdverbod op te leggen.

Donderdag 15 juni wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het houdverbod. Begin maart stuurde minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie hierover een brief naar de Kamer waarin hij ingaat op de bestaande mogelijkheden en het uitbreiden van die mogelijkheden met een zelfstandig houdverbod. Nu is een houdverbod tijdelijk en kan er bij overtreding niets voor de dieren gedaan worden totdat er opnieuw aantoonbaar sprake is van verwaarlozing of mishandeling. De Dierenbescherming is van mening dat dit in een aantal gevallen niet toereikend is en vreest voor herhaling van de misstanden.

Zelfstandig houdverbod

Bij een zelfstandig houdverbod wordt het mogelijk om bij overtreding de dieren meteen weer weg te halen bij de betrokkene. Hierdoor kan veel dierenleed voorkomen worden en er gaat een veel sterker signaal naar de betrokkene van uit. Die komt er snel genoeg achter dat overtreden van het verbod directe gevolgen heeft. Niet alleen in de vorm van een boete, zoals nu vaak het geval is, maar ook doordat deze de dieren niet mag houden.

Oproep aan de Kamerleden

In het geval van bovengenoemde hondjes zag de dierenarts geen andere mogelijkheid dan de dieren te euthanaseren om ze zo uit hun lijden te verlossen. Door de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene ligt herhaling op de loer. Uiteraard willen wij er alles aan doen om dat te voorkomen en een zelfstandig houdverbod kan in dit soort gevallen een belangrijk middel zijn. We roepen de leden van de Tweede Kamer dan ook op om zich donderdag hard te maken voor -en erop toe te zien dat- de mogelijkheid van een zelfstandig houdverbod er snel komt.