Indrukwekkend rijtje giften Postcode Loterij

Afgelopen week was het weer zover! Wij mochten een cheque ter waarde van 1,8 miljoen euro in ontvangst nemen van de Nationale Postcode Loterij. Vanaf vandaag hangt de cheque bij het imposante rijtje van giften van Nationale Postcode Loterij.
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Een indrukwekkend rijtje, want al sinds 1996 is de Dierenbescherming beneficiënt en steunt de loterij ons met substantiële bedragen! Daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Mede dank zij de giften van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij ons werk, zoals het opvangen van duizenden dieren, voortzetten. Iedereen die meespeelt met de Postcode Loterij draagt hier direct aan bij: immers van ieder lot dat gekocht wordt, gaat de helft naar de goede doelen. Dank dus ook aan iedereen die meespeelt en de loterij heeft gekozen die niet alleen prijzen uitkeert, maar ook iets terugdoet voor de maatschappij!

Buitenlandse loterijen bedreiging goede doelen

Hoewel ik er al eerder in mijn blog aan heb gerefereerd, maak ik graag nogmaals gebruik van de gelegenheid om mijn zorg uit te spreken over het voorstel om de Wet op de kansspelen zo aan te passen dat ook buitenlandse commerciële loterijen makkelijk actief kunnen worden op de Nederlandse markt. Deze loterijen schenken geen substantiële bijdrage aan goede doelen. Hierdoor zullen natuur, mensen en dieren er in de toekomst bij inschieten. Ik hoop dan ook dat de overheid waarborgen zal creëren om de opbrengsten voor de samenleving uit loterijen op peil te houden en waar mogelijk te vergroten.

750 miljoen voor mensen én dieren

Op dit moment halen de Nederlandse loterijen (inclusief De Lotto en de Staatsloterij) 750 miljoen euro per jaar op voor onze samenleving in de vorm van opbrengsten voor goede doelen en de staatskas, inclusief kansspelbelasting! Dat is een waanzinnig bedrag waar Nederland trots op mag zijn. Hiermee werken we met z’n allen aan een duurzame samenleving met ruimte voor mens en dier, ruimte voor cultuur, ruimte voor, kortom waarden die er écht toe doen!