Inspectiedienst betrapt vogelhouder op wildvang

"In de tuin zagen we twee vangkooien vang klaar staan, daarmee was er meteen sprake van een strafbaar feit", vertelt een van de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) die op donderdag 3 augustus een controle uitvoerden bij een vogelbezitter in Eindhoven. Naast vangkooien werden er ook 19 vogels gevonden die niet goed geringd waren, deze zijn in bewaring genomen. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.
Inspectiedienst betrapt vogelhouder op wildvang

De controle werd uitgevoerd omdat er het vermoeden was dat er bij de vogelhouder mogelijk illegaal beschermde inheemse vogels werden gehouden. In de tuin van de vogelhouder troffen de inspecteurs, naast de vangkooien, twee volières en een schuur aan. De vangkooien stonden vang klaar en in een van de kooien zat ook een vink als lokvogel. Het uit het wild vangen van beschermde soorten zoals sijsjes, vinken en groenlingen, is in Nederland verboden. De aanwezigheid van de vangkooien was dus meteen aanleiding voor verder onderzoek.

Een vogelvangkooi.

19 vogels in bewaring genomen

Met medewerking van de eigenaar zijn vervolgens de vogels in de volières gecontroleerd. Het ging om 11 sijsjes, 5 vinken, 1 groenling en een zwartkop. Geen van de 19 vogels was voorzien van een juiste pootring of er was met de pootring geknoeid. Deze vogels mogen alleen gehouden worden als ze volgens wettelijke regels zijn gefokt, dit is te controleren aan de pootringen. In dit geval was dat dus niet in orde. De vogels zijn in bewaring genomen en zullen uiteindelijk worden vrijgelaten.

Proces-verbaal

Tegen de eigenaar, die aangaf al zijn hele leven vogels te houden, is proces-verbaal opgemaakt. Hij gaf tegenover de inspecteurs aan nu te stoppen met zijn praktijken.

VinkOnze Inspecteur: "Rijdend naar huis denk ik aan de duizenden vogels die deze man in zijn leven al gevangen moet hebben".