Invulling dierenwelzijn ontbreekt in nieuwe landbouwvisie LNV

De Dierenbescherming mist een concrete invulling van dierenwelzijn in de visie van minister Carola Schouten op een duurzame landbouw. Vandaag presenteerde de bewindsvrouw haar ideeën voor een zogeheten ‘kringlooplandbouw’ waarbij verspilling zou moeten worden tegengegaan en mensen bereid moeten zijn meer voor eten te betalen.

Invulling dierenwelzijn ontbreekt in nieuwe landbouwvisie LNV

“Op zich sympathieke ambities, maar er wordt verder weinig richting door de overheid gegeven en alles wordt nu aan marktpartijen overgelaten”, stelt directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming. Met haar Beter Leven keurmerk levert de Dierenbescherming al een ook door de minister genoemde bijdrage, maar volgens Admiraal is er meer nodig.

“De kringloopgedachte is prachtig, maar dan zal er ook meer duiding op het gebied van dierenwelzijn moeten komen. Wat betekent een circulaire landbouw voor de leefomgeving van dieren, wat betekent het voor de grootte van de veestapel?”. Het zijn duidelijke vragen die niet worden beantwoord in het stuk van de minister. De Dierenbescherming bepleit al langer een deltaplan voor de landbouw waarin deze thema's wél worden geadresseerd.

De kringloopgedachte zelf is volgens de Dierenbescherming positief en noodzakelijk. “Alle lof voor de minister maar wij kunnen het als NGO met marktpartijen niet alleen af. Dierenwelzijn wordt nu teveel aan de wens van consumenten gekoppeld. Er klinkt geen intrinsieke motivatie van de overheid voor beter dierenwelzijn, of men weet niet goed wat ze ermee aan moeten”, concludeert Admiraal.