Kabinet strooit met miljoenen, behalve voor dieren

Hoewel Prinsjesdag 2016 duidelijk maakt dat Nederland langzaam uit het economisch dal klimt, biedt de landbouwbegroting van het ministerie van Economische Zaken spijtig genoeg geen ruimere budgetten ter bevordering van dierenwelzijn. Daarvoor zijn volgens de Dierenbescherming onderzoeksbudgetten nodig en die zijn niet vrijgemaakt.

De budgetten die voor onderzoek beschikbaar komen, worden in hoofdzaak ondergebracht bij het Topsectorenbeleid dat bedoeld is om onze kenniseconomie te stimuleren, maar vooral wordt ingekleurd door het bedrijfsleven. En dat staat volgens de Dierenbescherming niet altijd als voortvarend te boek voor wat betreft dierenwelzijn. Resultaat is dat het onderzoek gericht zal zijn op de korte termijn en economisch gewin. De ontwikkeling van duurzame en diervriendelijke markt- en keteninitiatieven is dan het kind van de rekening.

Initiatieven dierenwelzijn

Wel gaan er miljoenen naar het overeind houden van noodlijdende sectoren, zoals de varkens- en melkveehouderij die hun malaise aan zichzelf te danken hebben door steeds grootschaliger en intensiever te worden. De Dierenbescherming ziet liever dat de beschikbare middelen op meer plaatsen worden ondergebracht, zodat ze toegankelijker worden voor initiatieven op het gebied van dierenwelzijn.

Positief nieuws Prinsjesdag

Positief nieuws op deze Prinsjesdag was er gelukkig ook: de testfase om op vissersschepen gevangen vis te bedwelmen voor verwerking wordt nog 4 jaar financieel ondersteund. Het welzijn van de dieren is gebaat bij bedwelming vooraf. Nog te veel en te vaak worden vissen bij bewustzijn geslacht, wat extreem dieronvriendelijk is.


De begroting kan nog door tussenkomst van de politiek worden bijgesteld. De Dierenbescherming zal er op aandringen tijdens de begrotingsbehandeling zeker nog een paar dierenwelzijnsvriendelijke aanpassingen door te voeren. Ook zullen we dan het belang van een duidelijke visie van de overheid op voedselbeleid onderstrepen.