Kamerleden bij Dierenbescherming op werkvakantie

Zoals bekend is ons nationale Parlement op dit moment met zomerreces. Populair wordt dit nogal eens vertaald als ‘de politiek heeft ruim 7 weken vakantie’. Dit verdient enige nuancering. Net als ieder ander hebben Tweede Kamerleden recht op een welverdiende vakantie. Een onderbreking van hun dagelijkse hectische werkzaamheden kan bovendien louterend werken. En daar hebben we in de toekomst als het goed is allemaal profijt van.
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Kamerleden bij Dierenbescherming op werkvakantie

De vakantieperiode is een uitgelezen moment voor directeur Frank Dales om zijn digitale hoekje een paar weken uit te lenen aan medewerkers. Deze week is het de beurt aan lobbyist Alexander Bolomey.

De Kamerleden brengen de vergadervrije periode niet alleen maar in ledigheid door. Naast een bezoekje aan de camping wordt de tijd nuttig besteed en laten ze zich in de praktijk bijpraten op de dossiers waar zij in de Kamer woordvoerder over zijn. Uiteraard biedt ook de Dierenbescherming ieder jaar een keur aan te bezoeken locaties aan. Als organisatie hebben we tenslotte een ruime keuze; een dierenasiel of dierenambulance, het bijwonen van een hondentraining of een dagje op pad met een districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Kortom, voor ieder wat wils!

Interessant reisaanbod Dierenbescherming

Vier politieke partijen zijn tot nu toe ingegaan op ons interessante reisaanbod. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren gaan mee de praktijk in met een van onze inspecteurs van de LID, de VVD verdiept zich verder in de dieren(nood)hulp middels een werkbezoek aan een dierenambulance en een -asiel. De fractie van 50PLUS gaat langs bij een van onze paradepaardjes; het vorig jaar geopende Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort. Los van de dierenwelzijnscomponent zijn ze ook geïnteresseerd in de manier waarop een dergelijk complexe organisatie haar personeels- en vrijwilligersbestand organiseert. Want behalve veel dieren, heeft de Dierenbescherming ook veel mensen rondlopen.

Zegenrijk werk

Werkbezoeken zijn naast de toch al goede reguliere contacten die wij hebben als Dierenbescherming een unieke gelegenheid om de dames en heren politici in de praktijk te tonen welk zegenrijk werk de Dierenbescherming verricht op het gebied van dierenwelzijn. We hebben niet alleen standpunten of een mening, maar steken zelf ook de handen uit de mouwen en staan als het ware ‘met de poten in de klei’. We komen op voor de dieren in daad en geschrift…..en we zijn er nog een keer goed in ook!

Dierenwelzijnspunt

Gesterkt door de opgedane ervaringen en gesprekken in de praktijk zou het voor de politici toch extra aantrekkelijk moeten zijn om na het zomerreces hun dierenwelzijnspunt te kunnen maken. De Dierenbescherming is in de buurt om ze daarin bij te staan, of waar nodig te stimuleren.