Katten gratis gechipt in Amsterdam

Amsterdammers met een minimuminkomen kunnen hun kat sinds maandag 1 juli gratis laten chippen en registreren bij deelnemende dierenorganisaties. Het doel van deze actie is om kattenbezitters bewust te maken van het belang van het chippen van hun dier.
Katten gratis gechipt in Amsterdam

Amsterdammers met een minimuminkomen kunnen hun kat sinds 1 juli gratis laten chippen en registreren bij deelnemende dierenorganisaties. Het doel van deze actie is om kattenbezitters bewust te maken van het belang van het chippen van hun dier.

Als katten op straat rondzwerven, is het bijzonder moeilijk om zonder chip de eigenaar te achterhalen. Vaak belanden zwerfkatten dan ook in een asiel, waar al veel soortgenoten zitten te wachten op een nieuw baasje. Hoe meer katten er gechipt en geregistreerd zijn, hoe beter het zwerfkattenprobleem kan worden aangepakt.

Kosteloos
Katten van huishoudens met een minimuminkomen worden sinds afgelopen maandag kosteloos gechipt en geregistreerd. Voorwaarde is wel dat mensen een stadspas of ander bewijs kunnen overhandigen om aan te tonen dat zij tot de minima behoren.

De gemeente heeft 120.000 euro beschikbaar gesteld voor deze grootschalige actie. Voor dat bedrag kunnen 8000 katten een chip krijgen bij de deelnemende dierenorganisaties. Overige katteneigenaren betalen 15 euro. De actie loopt nog tot het einde van het jaar, of tot de 8000ste kat is geholpen.

Meer informatie
Voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende organisaties, verwijzen wij u naar de website van Afdeling Amsterdam.