Katten recidivisten in bewaring genomen

Bij een echtpaar in Tilburg zijn tien katten in bewaring genomen, toen bij hercontrole bleek dat de dieren ondanks eerdere afspraken niet goed verzorgd werden. Een dier was er zo slecht aan toe, dat de dierenarts het moest laten inslapen.
Katten recidivisten in bewaring genomen

De katten zaten bij een echtpaar in een vervuilde woning. De inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en een agent van de dierenpolitie bezochten het adres in augustus van dit jaar voor de eerste keer. Er werd toen een verbetertraject voor de dieren met het echtpaar afgesproken, maar bij de hercontrole bleek dat dit niet was gelukt.

Kat in laten slapen

De kattenbakken waren zwaar vervuild en de katten zaten onder de vlooien. Een van de dieren was sterk vermagerd door diarree en had een abces aan het gebit. De kat woog nog maar 1,9 kilo, terwijl een gezonde kat tussen de 4 en 5,5 kilo hoort te wegen. Het dier was er zo slecht aan toe dat in overleg met een dierenarts werd besloten om het uit zijn lijden te verlossen en in te laten slapen.

Situatie niet veranderd

Omdat de situatie van de dieren niet was veranderd en er geen zicht was op verbetering in de toekomst, is na overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, besloten om de overige negen katten in bewaring te nemen en over te brengen naar een opvangadres waar ze goed worden verzorgd.