Keurmerk Diervervoer voor dierenambulances

Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder, Dierenambulance Amsterdam en Centrale Dierenambulance Nijmegen e.o. ontvingen op 3 februari het keurmerk diervervoer van de Stichting Dierkeur. Dierkeur reikt keurmerken uit aan instanties die zich inzetten voor dieren in nood en die opereren volgens strikte regels.

In Nederland zijn verschillende organisaties actief op het gebied van dierenambulances en vergelijkbaar dierenvervoer. Om hier meer duidelijkheid en eenduidigheid in aan te brengen, introduceert Stichting Dierkeur het keurmerk Diervervoer. Het keurmerk Diervervoer ziet toe op de organisatie achter de ambulance.

Het keurmerk onderstreept het belang van een goede zorg voor dieren die in een noodsituatie zijn terecht gekomen. De dierenambulanceorganisaties vinden dat belangrijk, maar ook voor de gemeenten, de politie en het meldpunt 144 red-een-dier is het een maatstaf voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Het keurmerk komt voort uit een samenwerking tussen publieke en private partijen, zoals het ministerie van Economische Zaken, de Federatie Dierenambulances Nederland, de KNMvD en de Dierenbescherming. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken reikte de eerste drie keurmerken voor dierenambulances uit. Zij benoemde het groeikarakter van het keurmerk en sprak haar hoop uit dat zo veel mogelijk dierenambulanceorganisaties zich bij het keurmerk gaan aansluiten.