Koe = Wei

Melkkoeien die hun leven slijten in krappe ligboxen en nooit meer daglicht zien. Het is een treurig scenario dat werkelijkheid dreigt te worden als volgend jaar op 1 april het melkquotum wordt stopgezet. Door weidegang wettelijk verplicht te stellen, kunnen we voorkomen dat onze koe definitief in de stal verdwijnt. De Dierenbescherming pleit daar al jaren voor en dat heb ik gistermiddag in de Tweede Kamer bij het Rondetafelgesprek over de ‘Wet verantwoorde groei melkveehouderij’ nog maar eens onderstreept.
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Koe = WeiUitgestrekte weilanden met grazende koeien. Het is een beeld dat al sinds mensenheugenis deel uitmaakt van ons landschap. Ik kan daar erg van genieten, en voor jou zal dat niet anders zijn. Maar niet alleen voor ons is het waardevol dat dit oerhollandse plaatje blijft bestaan, ook voor het welzijn van de koe is weidegang van groot belang. Stel je eens voor, bij permanente stalhuisvesting zijn de dieren aangewezen op een krappe, harde box, waar ze maar op één manier in kunnen staan en liggen. Door de harde ondergrond in de stal krijgen ze bovendien binnen de kortste keren last van allerlei lichamelijke ongemakken en pijn. Om maar een paar nadelen te noemen….

Einde melkquotum: koe de dupe

Voor melkkoeien heeft het einde van het Europese melkquotum verregaande gevolgen. Er ontstaat dan een vrije markt voor de verkoop van zuivel. Wat misschien klinkt als een positieve ontwikkeling, maar ertoe leidt dat veel boeren hun bedrijf flink zullen gaan uitbreiden. Dit blijkt ook uit de recent aangekondigde plannen om een aantal veehouderijen van honderden tot meer dan duizend koeien te laten groeien. De redenatie van meer koeien, meer melk en dus meer inkomsten is een begrijpelijke, maar de koe dreigt de dupe te worden als er aan deze groei geen voorwaarden worden verbonden om het dierenwelzijn te garanderen.

Jaarrond in de stal

In de voorgestelde ‘Wet verantwoorde groei Melkveehouderij’ van staatssecretaris Dijksma staat dat de Nederlandse melkveehouderijen, zij het onder bepaalde voorwaarden, mogen uitbreiden, wat de deur feitelijk wagenwijd openzet om meer koeien te gaan houden, zonder verplichting om de weidegrond evenredig uit te breiden. Ik hoef je niet te vertellen dat dat tot gevolg heeft dat de koe waarschijnlijk jaarrond in de stal zal verdwijnen. Dat is tenslotte minder arbeidsintensief en makkelijker bovendien. Om hierover van gedachten te wisselen, was ik gisteren dus aanwezig in de Tweede Kamer voor een Rondetafelgesprek, waar ook organisaties als Milieudefensie, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en vakgroep melkveehouderij LTO aan deelnamen.

Weidegang verplichten

Tijdens dit gesprek heb ik opnieuw het belang van de wettelijke verplichtstelling van weidegang aangehaald en dat het de enige manier is om onze koeien in de wei te houden. Natuur en milieu zijn belangrijke waarden, maar dat wil niet zeggen dat we onze ogen kunnen sluiten voor het welzijn van onze Nederlandse koe. De politiek moét haar verantwoordelijkheid hierin nemen, en datzelfde geldt voor de NAJK, de belangenvereniging voor agrarische jongeren, die zich de afgelopen tijd erg lui heeft getoond als het gaat om weidegang. Iets wat hun vertegenwoordiger gisteren trouwens ook erkende. Volgens hem zijn jonge boeren er vanuit hun opleiding niet meer op getraind om hun koeien naar buiten te laten, maar realiseren ze zich wel steeds vaker hoe belangrijk het is om hun dieren weidegang te bieden. Laten we hopen dat ze dat dan ook in praktijk zullen brengen.

Uitgemolken dieren

Overigens kan jij ook helpen om koeien in de wei te houden door te kiezen voor zuivel van koeien die weidegang hebben gehad. Met de aankoop van verse melk en kaas met een weidezegel, weet je zeker dat de dieren minstens 120 dagen per jaar, zes uur per dag in de wei hebben gestaan. Een garantie die biologische producten uiteraard ook geven. Wij blijven ons ondertussen onverminderd inzetten voor de Nederlandse koe, en jij hopelijk ook. Want het laatste wat we willen is dat we straks zitten met uitgemolken dieren, die geen idee meer hebben hoe vers gras smaakt.

Frank Dales
Algemeen Directeur