'Kom met apart beleid voor grondgebonden melkveehouders!'

De nieuwe regering moet met gericht beleid komen voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. Dat is de strekking van een handvest dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer en informateur Edith Schippers. De ondertekenaars van het handvest, waaronder de Dierenbescherming, vinden dat het huidige beleid op de schop moet. Dat maakt geen verschil tussen grootschalige, intensieve bedrijven en de boeren die wel rekening houden met milieu en dierenwelzijn.

'Kom met apart beleid voor grondgebonden melkveehouders!'

In de praktijk leidt dat ertoe dat deze grondgebonden bedrijven de dupe zijn van de problemen die anderen veroorzaken. Deze discussie is zeer actueel nu de melkveestapel van Brussel moet krimpen omdat Nederlandse boeren mest- en dus fosfaatoverschotten veroorzaken En dat terwijl de grondgebonden melkveehouders nu juist de bedrijven zijn die hun eigen veevoer, overwegend gras, zelf produceren en bovendien hun mest op eigen grond kwijt kunnen.

Vertegenwoordigers van de Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij bepleitten apart beleid bij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer

Handvest Grondgebonden Melkveehouderij

In het handvest wordt nu gepleit voor eenvoudiger regels. Grondgebonden melkveehouders moeten niet langer meebetalen aan de rekening die is ontstaan door de intensivering van de veehouderij. Het handvest is ondertekend door Netwerk GRONDig, De Natuurweide Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Brabantse Milieufederatie, De 12 Natuur en Milieufederaties, Kaasmakerij Henri Willig B.V., EKO Holland, Triodos Bank en de Dierenbescherming.