Landbouwbegroting: “Het eten op ons bord en de natuur om ons heen”

Ieder jaar in november en december vinden de begrotingsbehandelingen voor het nieuwe jaar van de ministeries plaats. Voor de Dierenbescherming is de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken het belangrijkst.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Dit ministerie heeft de meeste relatie met onze corebusiness: Dierenwelzijn. Sinds kort hebben we te maken met een nieuwe staatssecretaris: na een kleine interne stoelendans in het Kabinet gaan we voortaan proberen zaken te doen met Martijn van Dam.

Motto

In de begroting van het onderdeel Landbouw & Natuur draait het volgens de nieuwe bewindspersoon om “het eten op ons bord en de natuur om ons heen”. Een mooi gekozen motto waar de Dierenbescherming zeker mee uit de voeten kan. Van koploper in kwantiteit naar koploper in kwaliteit. Dat is wat Van Dam voor ogen heeft. Daarbij gaat het om eerlijker, natuurlijker en beter eten. Nederland kan volgens hem een rol spelen in het voeden van de groeiende wereldbevolking door innovatie en exporteren van kennis. Iets wat de Dierenbescherming ook al langer onderstreept. Stop het gesleep met levende dieren als exportproduct. Minder en beter, dat is waar we naar toe moeten in de toekomst!

Eerlijke prijs voor de boer

Het is belangrijk dat de boeren een goede prijs krijgen voor hun product. Krijgt die boer een eerlijke prijs, dan ontstaat er ook meer ruimte om investeringen te doen op het gebied van dierenwelzijn. De overheid zal waar mogelijk het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen ondersteunen. De Dierenbescherming heeft daar ook wel ideeën voor. Maak de omslag van bulkproductie naar productie met toegevoegde (dierenwelzijns-)waarde. In onze visie het creëren van een win-win situatie. Het vereist lef, maar zijn wij niet allen nazaten van Piet Heijn. Zonder het lef die hij toonde, hadden we nooit de Zilvervloot binnengehaald. Een paar eeuwen later hebben we zelfs nog eens een premier gehad die het had over het tonen van een VOC mentaliteit. Hoog tijd om die maar eens te laten zien!

Kiloknaller onder vuur

Supermarkten zouden niet moeten stunten met vlees. De nieuwe staatssecretaris is het inhoudelijk met die gedachte eens. Een door de overheid opgelegd verbod gaat hem echter nog een stap te ver. Van Dam is van mening dat de verandering van onderop moet komen. Met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming wordt daar hard aan gewerkt. Dit inmiddels zeer bekende keurmerk zou ook het kompas voor de toekomst kunnen zijn voor de consumenten. Het sterrensysteem laat aan duidelijk niets te wensen over!

Verbeteren dierenwelzijn

De Nederlandse veehouders werken aan het verbeteren van dierenwelzijn. Het gaat langzaam, maar de wil is er wel meer en meer. Internationaal behoort Nederland tot de groep van koplopers. Met een deel van de Kamerleden zijn we het overigens eens dat de overheid iets meer druk mag uitoefenen op de sector. Strengere regels zouden zeker een stimulerend effect hebben. Vooralsnog wordt er door de overheid erg gekeken naar Europa. Strengere dierenwelzijnsregels moeten op Europees niveau worden vastgesteld. De Dierenbescherming ziet meer in de en/en, dan in de of/of benadering. Zowel nationaal, áls op Europees niveau, dienen er op korte termijn stappen te worden gezet op wet en regelgevingsgebied!

Natuur

De nieuwe staatssecretaris ziet veel in samenwerking tussen natuurorganisaties een boeren; het zogeheten agrarische natuurbeheer. Boeren krijgen subsidies voor het stimuleren van een vitale natuur. De meningen of dit alleen genoeg is verschillen sterk in de Kamer. Hopelijk profiteren de weidevogels wel van deze gekozen strategie, want hun aantal staat erg onder druk.

Najaarsoogst

Bij een begrotingsbehandeling worden altijd een heleboel moties en amendementen ingediend om het voorgenomen beleid bij te stellen. Als gevolg hiervan kunnen we ons gelukkig prijzen met het feit dat de Vogel & Habitatrichtlijn niet zal worden gewijzigd. Was dit wel het geval geweest, dan had het dierenwelzijn daar zeker last van ondervonden. De traditionele schaapskuddes lijken ook financieel gered, wat een goede zaak is voor de diversiteit binnen het schapenras. Ook de regionale en vaak extensieve vorm van voedselproductie zal worden versterkt. De grote winnaars lijken dit keer de weidevogels. Er komt een plan van aanpak en geld om het weidevogelbeheer te stimuleren zodat die stand zich snel kan herstellen.