Landbouwministers: 'Varkenswelzijn moet beter'

De Dierenbescherming verwelkomt een initiatief van de Deense minister van Landbouw om samen met zijn Duitse, Zweedse en Nederlandse collega's aan te dringen op herziening van de EU-regels voor varkenswelzijn. De vier ministers erkennen hiermee dat de huidige veehouderijsystemen schromelijk tekortschieten om tegemoet te komen aan zelfs maar de meest basale behoeften van varkens.

Deze 'Verklaring over varkenswelzijn' werd vorige week tijdens een grote internationale conferentie over varkenswelzijn in Kopenhagen gepresenteerd. De bewindslieden dringen erop aan dat het couperen van varkensstaarten wordt verminderd. Verder moet het castreren van biggen, als dat nog nodig is, onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf gebeuren. Ook zouden zeugen niet meer opgesloten moeten worden in de kraamperiode en als ze gedekt worden. Verder willen de ministers meer ruimte en afleiding voor de dieren die bovendien niet langer op roostervloeren moeten worden gehouden. De Dierenbescherming hoopt dat de vier lidstaten zelf in hun eigen landen het goede voorbeeld zullen geven.

Sterk politiek signaal

Met hun verklaring geven de vier ministers een sterk politiek signaal af dat de EU nu eindelijk in actie moet komen om het welzijn van varkens drastisch te verbeteren. "Het is goed dat vier ministers hun betrokkenheid bij het welzijn van varkens tonen en druk zetten op de Europese Commissie om nu snel werk te maken van dit onderwerp.

De Dierenbescherming had natuurlijk graag gezien dat de ministers nog wat ambitieuzer waren geweest, bijvoorbeeld door voor een zo spoedig mogelijke beëindiging van varkenscastratie te pleiten", zegt Bert van den Berg, die als programmamanager veehouderij namens de Dierenbescherming in Kopenhagen de conferentie over varkenswelzijn bijwoonde. "Waar mogelijk zal de Dierenbescherming de ministers steunen om de Europese commissie en de andere EU-lidstaten over te halen de voorstellen over te nemen en een uitvoeringsplan op te stellen".

Het goede voorbeeld geven

De Dierenbescherming zal samen met haar collega-dierenwelzijnsorganisaties in de andere drie landen en hun Europese koepel Eurogroup for Animals met suggesties en aanbevelingen komen voor de vier landen om zelf het goede voorbeeld te geven en de ideeën uit de Verklaring ook bij de andere EU-lidstaten te promoten.