Landelijke ophokplicht vanwege nieuw geval vogelgriep

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd en is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Deze geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. Eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen.
Landelijke ophokplicht vanwege nieuw geval vogelgriep

16.000 eenden geruimd

Bij het eendenbedrijf in Biddinghuizen gaat het om circa 16.000 vleeseenden die geruimd worden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. In deze zone liggen 23 pluimveebedrijven.


Dierentuinen en hobbyvogels

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Maatregelen voor diervriendelijker aanpak vogelgriep

Helaas is de vogelgriep een steeds terugkerend probleem in ons land. De Dierenbescherming beseft dat er geen makkelijke oplossingen zijn in de bestrijding van vogelgriep. Toch is het jaar-in-jaar-uit doden van tienduizenden kippen, eenden en ander gevogelte geen optie. Al in 2015 presenteerden we een plan voor een diervriendelijker aanpak van de vogelgriep. Hierin stellen we onder andere dat het van groot belang is dat er nu eindelijk een goed vaccin komt tegen vogelgriep. Daarnaast moeten de grote concentraties van de pluimveehouderij aangepakt worden. Het is belangrijk dat er goede maatregelen worden getroffen om de pluimveesector in alle opzichten echt duurzamer maken.

Meer informatie van de Rijksoverheid over vogelgriep.