Lees het hele artikel "Ruimen van dieren alleen nog in uiterste noodgeval"

“Bij de bestrijding van ziekte-uitbraken mag het ruimen van dieren alleen nog als allerlaatste noodoplossing gebruikt worden.” Dit is een van de aanbevelingen van de Nederlandse europarlementariër Kartika Liotard (Verenigd Links) waar een meerderheid van de Milieucommissie van het Europees Parlement op 22 januari voor stemde.
Lees het hele artikel "Ruimen van dieren alleen nog in uiterste noodgeval"

Brussel werkt aan een gecoördineerde Europese aanpak van dierziektes,."Maar dat moet wel een diervriendelijke aanpak zijn," vindt Liotard. "Massaruimingen hebben niet alleen immense gevolgen voor de betreffende dieren, maar ook voor veehouders en andere betrokkenen. Vooral dat laatste wordt vaak onderschat," aldus de europarlementariër. De Dierenbescherming is het daar van harte mee eens en voorzag Liotard daarom graag van de benodigde informatie bij het tot stand komen van de nu aangenomen aanbevelingen.

Ook het toedienen van antibiotica aan dieren wordt in de voorstellen van Liotard verder ontmoedigd. "Het routinematig toedienen van antibiotica aan dieren door veehouders, mag alleen worden getolereerd als dit geen nadelige effecten oplevert voor de volksgezondheid, de diergezondheid en dierenwelzijn," aldus het rapport van Liotard.

'Geef dieren meer ruimte'

"Bacteriën die resistent worden tegen antibiotica vormen een groot probleem. Dat probleem wordt vergroot door dieren routinematig antibiotica toe te dienen," zegt Liotard. Het parlementslid pleit voor een andere aanpak. "Maak veeteelt minder intensief en geef dieren meer ruimte. Dat voorkomt zowel dierziektes als de nadelen van overmatig antibioticagebruik."

Andere aanbevelingen uit Liotards rapport betreffen onder andere het verkorten van diertransporten en het registreren van gekloonde dieren. De aanbevelingen van Liotard moeten, nu ze door de Milieucommissie zijn aangenomen, nog worden behandeld door het agrarisch Comité en het volledige Europees Parlement voordat de lidstaten ze kunnen invoeren.