Lef in het lab-prijs voor Huub Schellekens

Prof.dr. Huub Schellekens heeft maandagavond tijdens de jaarlijkse Nederlandse Medicijn Dagen van de FIGON in Ede de 'Lef in het lab-prijs' van de Dierenbescherming gekregen, onder meer vanwege zijn niet aflatende, prikkelende verzet tegen nutteloze en overbodige dierproeven.
Lef in het lab-prijs voor Huub Schellekens

Schellekens (1949) is hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie aan de Universiteit Utrecht en was eerder onder meer directeur van het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van die universiteit.

Kritisch op proefdiergebruik

Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, gaf bij de overhandiging van de prijs aan dat het dit jaar - in tegenstelling tot vorige edities - om een soort ‘oeuvreprijs’ gaat. Dales: "Schellekens stelt zich al decennialang op als actief aanjager van de discussie over farmacie en geneesmiddelenontwikkeling. Hierbij neemt hij geen blad voor de mond, daagt hij uit en stelt zich soms ronduit provocatief op. Wij houden daar wel van bij de Dierenbescherming". Volgens Dales leidt dit tot een kritische beschouwing van proefdiergebruik in zijn algemeenheid.

Dales refereerde bij de uitreiking aan Schellekens’ herhaalde kritische houding bij de introductie van nieuwe, veelbelovende medicijnen, die lang niet altijd een toepassing krijgen bij mensen. "Er is lef voor nodig om tegen de mores van de farmaceutische industrie in te gaan". Schellekens zei onlangs dat het kennelijk makkelijker is om een muis te genezen dan een mens. "We hebben net een grote studie gedaan naar alle biotechproducten: wat je in dieren ziet, voorspelt geenszins wat je in mensen gaat zien. Maar het is nog erger: vorig jaar wees een studie van wetenschappers van het biotechbedrijf Amgen uit dat maar in elf procent van de gevallen zogenaamde doorbraken in het kankeronderzoek zijn te repliceren. Een werkelijk onthutsend cijfer", aldus de hoogleraar.

'Stier Herman-campagne'

De Dierenbescherming maakte begin jaren '90 voor het eerst intensief kennis met Schellekens, toen zij zich heftig tegen biotechnologie bij dieren begon te verzetten met de ‘Stier Herman-campagne’. Schellekens trad op als mediator in gesprekken tussen de Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Volgens de Dierenbescherming trad hij daarbij op als bruggenbouwer, die met gezag processen wist op te starten met winst voor beide partijen.

Schellekens is volgens de Dierenbescherming ook op een te prijzen manier kritisch als het gaat om de ontwikkeling van zogenaamde veiliger medicijnen. De hoogleraar: "we hebben een obsessie met veiligheid en niemand lijkt risico's te willen lopen. De maatregelen die dan worden genomen, zijn vaak veel ernstiger dan de risico's die we willen uitsluiten. Bovendien zijn we gezonder dan ooit, maar gaan we ook vaker naar de dokter. Is het de roep van het publiek die om veiliger medicijnen vraagt