Levend ganzenbord met kandidaat-Statenleden

Ganzen, de een vindt ze prachtig, de ander ziet ze als veroorzakers van schade en overlast. De provincie beslist over het lot van de ganzen. Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur is het belangrijk om kandidaat-Statenleden over dit onderwerp te informeren. Daarom speelt de Dierenbescherming op 12, 13 en 14 maart een rondje ‘levend ganzenbord’ in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

In Amsterdam is er aansluitend een verkiezingsdebat onder leiding van Jort Kelder, waarbij politici in de dierenwelzijnsarena kleur bekennen aan de hand van stellingen over provinciale dierenwelzijnsonderwerpen zoals de veehouderij, in het wild levende dieren en jacht. Kandidaten van verschillende partijen hebben hun deelname toegezegd.


Diervriendelijke keuze
De kandidaten krijgen gedurende het spel kans om de standpunten van hun partij duidelijk te maken. De eerste keer dat een deelnemer dubbel gooit krijgt hij of zij één minuut spreektijd. De Dierenbescherming hoopt dat het spel de deelnemers en omstanders meer informatie geeft over het lot van de ganzen in hun provincie en rekent erop dat men, bij het opstellen van toekomstig beleid en tijdens het stemmen, een diervriendelijke keuze maakt.