LID haalt tientallen pups uit de smerigheid

Achtendertig honden waaronder tientallen pups van diverse rassen zijn op donderdag 26 september door inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) weggehaald van een adres in de gemeente Cranendonck. De pups bleken in een dikke laag van hun eigen uitwerpselen te zitten en bovendien te mager en vermoedelijk besmet met wormen. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste zorg krijgen. Wat er verder met de dieren gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn voor de eigenaar is nu nog niet te zeggen.

LID haalt tientallen pups uit de smerigheid

Na een melding van de politie over honden in smerige verblijven zijn twee inspecteurs van de LID samen met de dierenpolitie en twee dierenartsen naar het adres in Cranendonck gegaan. Daar troffen ze de dieren in ongeschikte en buitengewoon onhygiënische, zeg maar smerige, verblijven. De dieren zaten in en onder hun eigen uitwerpselen. Een eerste medische check van de dierenartsen wees uit dat de pups mager waren en waarschijnlijk besmet met wormen wat om snelle behandeling vraagt.

Alle honden meegenomen

Nadat de LID verslag had gedaan van de bevindingen aan RVO.nl* kregen de LID-inspecteurs toestemming om alle dieren in bewaring te nemen. De pups zijn nog te jong om gescheiden te worden van de ouderhonden, dus zijn alle dieren opgehaald en naar een opvangadres gebracht. Daar krijgen de dieren de zorg die ze nodig hebben. De inspecteurs van de LID maken hun rapport over deze zaak op voor RVO in het kader van de inbewaringneming. Daarnaast wordt nu bezien welke juridische stappen nodig en mogelijk zijn.
*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ziet, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, toe op naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.