Loon naar werken in de Tweede Kamer

Traditiegetrouw grijpen wij het Algemeen Overleg Dierenwelzijn in de Kamer aan om onze wensen en ideeën te delen met de Kamer. Bij het recente Algemeen Overleg legden wij de focus op onder andere veetransport en de problematiek van het op een natuurlijke manier bevallen van vleesrunderen. Groot was natuurlijk onze vreugde toen we zagen dat onze inspanningen beloond werden!
Gastblogger

Door: Gastblogger

Loon naar werken in de Tweede Kamer

Onlangs namen we jou als geïnteresseerde lezer al mee in onze berichtgeving rondom het recente Algemeen Overleg Dierenwelzijn in de Kamer. Traditiegetrouw grijpen wij dit soort politieke momenten aan om onze wensen en ideeën te delen met de Kamer. Als de agenda voor een debat erg veel onderwerpen bevat, moeten wij kiezen. Zonder andere onderwerpen te kort te willen doen, heeft de Dierenbescherming zich vooral gefocust op veetransport, rashondenproblematiek en de problematiek van het op een natuurlijke manier bevallen van vleesrunderen. Niet toevallig dat daar ook moties over zijn ingediend.

'Begeleiding' vanuit Dierenbescherming

Het politieke proces rond een Algemeen Overleg bestaat uit drie stappen: het Algemeen Overleg zelf, op een later moment het indienen van moties, gevolgd door het stemmen over deze moties. Iedere stap uit dit proces krijgt de ‘begeleiding’ vanuit de Dierenbescherming die het verdient. Altijd spannend, want het vereist veel inzet van diverse mensen op ons op kantoor. Gegarandeerd succes bestaat niet, dus het blijft altijd een kwestie van goed de materie kennen, weten hoe de hazen lopen, en zo nu en dan hier of daar een klein zetje geven. Gelukkig hebben we met elkaar aardig wat ervaring (zeg maar 150 jaar), dus helemaal nieuw in dit spel zijn we niet.

Moties aangenomen

Groot is dan natuurlijk de vreugde als je ziet dat je inspanningen de moeite waard zijn geweest. In de eerste plaats omdat het dierenwelzijn ermee is gebaat, maar natuurlijk ook een beetje voor het eigen gevoel dat je loon naar werken hebt gekregen. Met gepaste trots kan ik dan ook meedelen dat we er dit keer goed zijn uitgekomen. De door de Partij van de Arbeid ingediende moties inzake verplichte GPS bij veetransport en een fokverbod voor vleesrunderen die niet op een natuurlijke manier kunnen bevallen, zijn door de Kamer aangenomen. Fantastisch dat de Partij voor de Arbeid deze moties heeft ingediend én dat een meerderheid van de Kamer het met de strekking van de moties eens was. Als kersje op de taart is er ook een motie aangenomen die het percentage ‘breuk’ bij het transport van pluimvee aanzienlijk wil verlagen. Zonder in detail te willen gaan: dit is een dierenwelzijnsprobleem binnen de veehouderij waar wij ons ook al langer aan storen.

Importverbod wasbeerhondenbont

De waarde van een motie blijkt altijd uit de opvolging die de bewindspersoon er aan gaat geven. Wij hebben goede hoop dat Staatssecretaris Dijksma, aangespoord en gesteund door de uitspraak van de Kamer, voortvarend met haar huiswerk aan de slag gaat. De dieren en de Dierenbescherming waren trouwens niet de enige winnaars van dit rondje dierenwelzijn in de Kamer. Ook onze zusterorganisatie Bont voor Dieren zal met vreugde kennis hebben genomen van de uitslag van de stemmingen. Een motie van de gezamenlijke hand van de SP en de Partij voor de Dieren om te komen tot een handels- en importverbod van wasbeerhondenbont kon op een meerderheid van de Kamer rekenen. Moraal van het verhaal; als je maar hard werkt, komt de beloning (bijna) vanzelf!