Magere, kale bouvier uit onhoudbare situatie gehaald

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) werd 2 juli door politie en dierenpolitie gevraagd naar een adres in Heerlen te komen. Ze hadden een melding binnengekregen over een verwaarloosde hond.
Magere, kale bouvier uit onhoudbare situatie gehaald

De hond bleek uitgemergeld en onder de vlooien te zitten. Het gevolg was dat het dier ontstekingen en kale plekken over het hele lijf had. De eigenaar bleek niet in staat voor het dier te zorgen waarna de hond is meegenomen.

Zware aantasting dierenwelzijn

De eigenaar vond dat zijn hond er wel goed uitzag en leek niet te beseffen hoe erg het dier eraan toe was. Er is een dierenarts bijgehaald en deze bevestigde de problemen. Hij sprak van duizenden vlooien en zware welzijnsaantasting door jeuk en huidontstekingen. Ook stelde hij vast dat de bouvier al langere tijd te weinig te eten had gekregen. Gelukkig maakte de hond, ondanks zijn situatie, een levendige en alerte indruk.

Hond meegenomen

De leefomgeving van de hond en zijn eigenaar was zwaar vervuild en de eigenaar leek geen grip meer op de zaak te hebben. Dit bood weinig perspectief voor een betere toekomst. Daarop is contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl*) die na het aanhoren van de situatie opdracht gaf om de hond mee te nemen en onder te brengen bij een opvangadres waar het dier de juiste verzorging krijgt en kan aansterken.

Ook eigenaar helpen

De kosten voor opvang en verzorging worden op de eigenaar verhaald en de politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast start de politie een traject om ook de eigenaar zelf te helpen.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.