Meer dierenleed?

Stinkdieren gered, paarden geholpen, honden met vlooienallergie worden eindelijk behandeld. Ik weet niet of het u ook opvalt, maar de laatste tijd verschijnen er met de regelmaat van de klok inspectiezaken op onze site. Betekent dat dan ook dat er meer dierenleed is

Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Meer dierenleed?

Nee, is mij verzekerd, er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er meer misstanden plaatsvinden, dat er meer dieren worden verwaarloosd. Wat wél speelt, is dat we op onze site en in de media de laatste weken wat prominenter aandacht hebben geschonken aan het werk van onze mensen in het veld. Want dát gaat gewoon door, ook als iedereen op vakantie is en het 'belangrijke' dierennieuws samen met de politiek op reces lijkt.

Het waren ook wel opvallende zaken, moet ik toegeven. Als je ziet wat er deze week weer gebeurt, ongelooflijk! Tien stinkdieren, ontelbare katten, honden en een fret in een smerige woning… Onze inspectrice is wel wat gewend, maar deze zaak zal ook haar nog lang heugen. Uren zijn de hulptroepen bezig geweest om in Leiden de dieren te vangen, in benches te krijgen en naar een veilige plek te brengen om ze te onderzoeken, te behandelen en te laten aansterken. En dat alles in een woning die zo verschrikkelijk gestonken moet hebben, dat iedere beschrijving tekortschiet. Kunt u het zich voorstellen: ingepakt in beschermende kleding, nat van de transpiratie en half kokhalzend uren bezig om dieren in nood te redden?

Mateloos respect

Ik ben supertrots op onze mensen en heb een mateloos respect voor hun werk en inzet. Op kantoor is het makkelijk praten over 'dierenwelzijn', maar dáár in de praktijk moet het gebeuren. En dat gebeurt dan ook. Zonder blikken of blozen wordt het werk gedaan en worden dieren uit hun benarde positie bevrijd. Om ze te ontvlooien, om ze eten en drinken te geven, noemt u 't maar op.

We vragen ons vaak af hoe het zover heeft kunnen komen. Dat doen de inspecteurs natuurlijk ook, maar zij moeten snel weer verder naar een volgende zaak. Veel tijd voor reflectie hebben ze niet. Daar zijn wij op het hoofdkantoor in Den Haag dan weer voor. Waar ík vooral aan dacht, niet alleen bij deze kwestie in Leiden, maar ook bij de andere recente inspectiezaken: we hebben héél snel een houdverbod nodig in dit land én er moet vaart gemaakt worden met duidelijkheid over welke dieren nu wél en níet geschikt zijn als huisdier. Stinkdieren? Ik zou het wel weten, u toch ook?

Houdverbod

En, laten we eerlijk zijn: sommige mensen geven er bij herhaling blijk van simpelweg níet in staat te zijn om voor hun dieren te zorgen. Deze mensen, maar ook bijvoorbeeld malafide handelaren, zouden een verbod op het houden van dieren moeten kunnen krijgen. Nu kan de rechter zo'n straf niet opleggen, omdat de wet daar niet goed in voorziet. Niets weerhoudt mensen die stelselmatig in de fout gaan ervan om steeds weer nieuwe dieren aan te schaffen. Dat is dweilen met de kraan open!

Als onze politici binnenkort weer de arena aan het Binnenhof betreden, weten ze dus waar ze het over kunnen gaan hebben. Begin september is er al meteen een overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma gepland over dierenwelzijn. Mijn twee puntjes voor de agenda zijn wel duidelijk neem ik aan…

Intussen gaan wij gewoon door met het redden van dieren. De mannen en vrouwen in het veld van de Dierenbescherming: ze zijn onmisbaar voor alle dieren die de dupe zijn van mensen die zich, om welke reden dan ook, schuldig maken aan verwaarlozing en mishandeling.