Mes in de vee-industrie om klimaatdoelen te behalen

We moeten in Nederland fors minder vee gaan houden en ook beduidend minder dierlijke producten consumeren. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in het advies
Mes in de vee-industrie om klimaatdoelen te behalen

De impact van de Nederlandse veestapel op het milieu is enorm. Het gaat dan om de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de RLI moet het kabinet nu snel maatregelen nemen om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. De Volkskrant schrijft vandaag op haar voorpagina onder de kop ‘Koeien moeten weg om klimaatdoelen te halen’ dat de overheid geen keus heeft. Nederland zou over 32 jaar nog een kleine tien megaton CO2 mogen uitstoten. Alleen de veehouderij is op dit moment al goed voor 18 megaton per jaar.


Beter Leven keurmerk

Jammer dat het enorme dierenleed niet expliciet als reden genoemd wordt om het mes in de vee-industrie te zetten, maar als er straks minder dieren gehouden en geconsumeerd worden, kan het overgebleven vee wat de Dierenbescherming betreft stukken diervriendelijker worden gehuisvest. De criteria van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming kunnen hiervoor als leidraad dienen. Het succesvolle keurmerk heeft in zijn tienjarig bestaan aangetoond dat een diervriendelijker veehouderij met minder dieren hand in hand kan gaan met een renderende bedrijfsvoering.

Een beroep op de overheid

Hoewel het huidige kabinet niet om het advies van de RLI heeft gevraagd, moet premier Rutte zich volgens de Dierenbescherming toch kunnen herinneren dat het zijn vorige ploeg was die dit wel degelijk deed. Minister Carola Schouten kan daarom nu niet om het rapport heen. Zeker niet omdat het bovenop het groeiende stapeltje recente adviezen komt te liggen met een vergelijkbare strekking.

Koplopers in duurzaamheid koesteren

Al eerder deed een SER-commissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels voorstellen om het roer in de vee-industrie radicaal om te gooien. Identiek aan het huidige rapport van de RLI is het voorstel om de groep koplopers op het gebied van duurzaamheid te koesteren. Dit mét financiële steun, maar subsidies voor de grootschalige veeteelt moeten juist worden afgeschaft. Eerder dit jaar verscheen ook al een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat opriep tot een fikse matiging van de productie en consumptie van dierlijke producten.

Noodzaak tot actie

De noodzaak is duidelijk, net als de adviezen. Het huidige kabinet kan volgens de Dierenbescherming niet op haar handen blijven zitten. Boerenbelangenorganisatie LTO lijkt zich realistisch op te stellen en heeft in een eerste reactie gezegd te verwachten dat de veestapel zal krimpen. Ook in de voorstellen van Nijpels kon de organisatie zich goeddeels vinden. En minister Schouten