Mestoverschot: intensieve melkveehouderij moet koeien slachten

De Dierenbescherming houdt een dubbel gevoel over aan de stemmingen in de Tweede Kamer over de nieuwe wet die het mestoverschot van de melkveehouderij moet oplossen. Enerzijds is het positief dat nu alsnog is bepaald dat melkveeboeren die hun mest op eigen grond kwijt kunnen worden ontzien, anderzijds moeten nog altijd 200.000 koeien voortijdig naar de slacht.

Intensieve melkveehouders hebben hun bedrijven de laatste tijd enorm laten groeien. Zij moeten nu dan ook zorgen dat door een vermindering van het aantal dieren in hun stallen de mestproductie weer in overeenstemming wordt gebracht met de Brusselse regels. Aanvankelijk zouden ook de boeren die niet schuldig zijn aan het recent ontstane mestoverschot koeien voortijdig naar het slachthuis moeten brengen. En dan zou het wrang genoeg zijn gegaan om boeren die duurzamer bezig zijn en hun koeien veelal weidegang geven.

Duurzamere melkveehouderij

De Dierenbescherming steunde het zogeheten 'plan B' dat - net als het nu aangepaste wetsvoorstel - de goeden niet onder de kwaden zou laten lijden. In dit plan waren echter ook maatregelen voorgesteld om niet alleen in 2017 het aantal koeien te verminderen, maar om in 2017 en in de periode tot 2020 de melkveehouderij steeds grondgebondener te maken. Inmiddels telt Nederland 1,6 miljoen melkkoeien, maar het aantal dieren in de wei daalde de afgelopen jaren. Werd in 1999 nog 8% van de koeien permanent op stal gehouden, nu is dat aandeel gegroeid naar bijna 35% van de koeien. Wij blijven pleiten voor een duurzamere melkveehouderij waarbij koeien weidegang krijgen.


"Voor dat laatste zal met name de groep zeer intensieve melkveebedrijven, die meestal hun koeien niet meer weiden, flink moeten krimpen en weidegrond bij moeten kopen. Dit alles zal niet vanzelf en vrijwillig gaan, de zuivelsector moet stoppen met haar onderlinge verdeeldheid en de regie nemen. Terwijl de overheid moet zorgen dat iedereen in de zuivelsector zich hier aan houdt. Zo wordt het misschien toch nog eens écht bevrijdingsdag in de melkveehouderij, maar dan voor de 35% koeien die nu nooit meer buiten in de wei komen", aldus programmamanager veehouderij Bert van de Berg in zijn recente blog waarin hij onder meer de steun van de Dierenbescherming voor plan B toelicht.

De eerste slag, het ontzien van de grondgebonden bedrijven die geen schuld hebben aan het mestoverschot, is binnen. Nu moet er een toekomstvisie en beleid komen om de hele melkveehouderij grondgebonden te maken.