Minder vervuiling en bezuiniging, meer varkenswelzijn

Misschien heb je ze wel voorbij zien komen: de hartverscheurende beelden van zieke en gewonde varkens in de uitzending van het tv-programma Hart van Nederland op 27 februari. Samen met een rapport van Varkens in Nood vormde dit aanleiding voor een aantal leden van de Tweede Kamer om morgenochtend een dertigledendebat op de politieke agenda te zetten. Voor ons een goede aanleiding om de kamerleden een aantal concrete en haalbare suggesties te leveren, zodat deze onder de aandacht gebracht worden bij minister Schouten.

Minder vervuiling en bezuiniging, meer varkenswelzijn

Beter klimaat in varkensstallen

Het grootste gezondheidsprobleem in de varkenshouderij zijn longaandoeningen. Doordat varkens hun hele leven boven een put staan met daarin hun eigen gistende uitwerpselen, loopt de concentratie ammoniak, koolstofdioxide en stof veel te hoog op in de stallen waar zij in verblijven.
Het klimaat in de stallen moet dus goed gecontroleerd worden, en daarnaast hebben varkenshouders de juiste ondersteuning en handvatten nodig om het stalklimaat te verbeteren. Hier kunnen een betere stalventilatie, maatregelen voor minder ammoniakuitstoot en meer hokruimte een bijdrage aan leveren. Dit laatste zorgt ervoor dat de varkens hun behoefte op een vaste plaats kunnen doen, waardoor verdere hokbevuiling voorkomen wordt.

Betere stalventilatie, minder ammoniakuitstoot en meer hokruimte geven varkens letterlijk meer lucht en voorkomen longproblemen.

Financiële problemen

Dat een groot aantal varkensbedrijven in Nederland het financieel moeilijk heeft, valt niet te ontkennen. Boeren hebben te maken met tal van verordeningen die tijd en geld kosten, zoals bijvoorbeeld de maatregelen die getroffen moeten worden op het moment dat hun bedrijf te dicht bij woonhuizen of natuurgebied ligt. Daarnaast speelt mee dat veel varkenshouders geen bedrijfsopvolger meer hebben.

Varkens de dupe

Door een samenspel van deze omstandigheden heeft een groot aantal varkensbedrijven weinig tot geen toekomstperspectieven. De ernstige bezuinigingen die dit met zich meebrengt, komt de gezondheid van varkens zeker niet ten goede.

Varkens zijn de dupe van de financiële noodsprongen die varkenshouders maken om hun hoofd boven water te houden.

Saneringen voor een gezonde toekomst

Om deze gezondheidsriscico’s aan te pakken, ziet de Dierenbescherming heil in sanering. Dit is reeds op de kaart gezet via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dat voornamelijk bestaat uit (financiële) steun bij de overname, verplaatsing of sluiting van varkensbedrijven. Voor het debat van morgen verzoeken we de Tweede Kamer met klem om in samenspraak met de Producenten Organisatie Veehouderij (de POV), de beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD) en Wageningen University & Research met een plan te komen voor de sanering van de veehouderijen met weinig toekomstperspectief, zodat het huidige leed dat hiermee gepaard gaat (zowel voor mens als dier) zo snel mogelijk opgelost wordt.