Moeten er echt 500.000 ganzen dood?

Deze vraag kregen we via twitter naar aanleiding van een artikel in Trouw over het onlangs gesloten 'Ganzenakkoord' In dit artikel werd het aantal van 500.000 ganzen werd genoemd. De Dierenbescherming noemt in een reactie het vergassen van honderdduizenden ganzen 'beschamend'. Het antwoord op de twittervraag is van ons betreft dan ook 'nee'.
Moeten er echt 500.000 ganzen dood?

Trouw noemt het aantal van 500.000 op basis van een schriftelijke toelichting die de gezamenlijke provincies op verzoek van de krant hebben gegeven op het onlangs gesloten 'Ganzenakkoord' met de natuurorganisaties. Trouw: "De komende jaren zullen in Nederland meer dan een half miljoen ganzen worden gedood om een einde te maken aan overlast die ze veroorzaken. De meeste dieren zullen in groepen worden vergast." Klik hier om het hele artikel te lezen.

'Doden ganzen beschamend'

De volgende dag was onderstaande reactie van Frank Dales in de krant te lezen: "Het vergassen van honderdduizenden ganzen is 'beschamend' in een innovatief land als Nederland. Het is niet nodig als er speciale gebieden komen die aantrekkelijk zijn voor ganzen, zodat zij juist wegblijven van de terreinen waar ze overlast veroorzaken. Op die terreinen moeten werende maatregelen worden getroffen zoals de aanplant van hoog en niet-eetbaar olifantengras.

Ook vossen zijn volgens ons goede ganzenbestrijders, zoals te zien is in de afgesloten Oostvaardersplassen. Op vossen wordt nu nog gejaagd omdat zij landbouwdieren en weidevogels zouden bedreigen, maar dit is onterecht. Een derde maatregel zou het verhogen of juist verlagen van de waterstand kunnen zijn. Ganzen zoeken een broedlocatie met een vluchtmogelijkheid via het water. Als die wordt afgesneden, komt de gans ook niet broeden."

In hetzelfde bericht noemt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren het voorgenomen doden van ganzen 'onacceptabel' en Pauline de Jong van Faunabescherming zegt: "Dit 'probleem' komt elk jaar opnieuw aanvliegen, totdat je iets aan het landschap verandert".

Brief Dierenbescherming

De Dierenbescherming stuurt de betrokken partijen en staatssecretaris Sharon Dijksma een brief waarin ze nogmaals oproept om in plaats van het doden van de ganzen, de alternatieven als uitgangspunt te kiezen.

Lees ook: Voor de plakgans moet de Nederlandse weide er minder uitzien als een vreetschuur (redactioneel commentaar Trouw).