Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met Dierenbescherming

De Nationale Postcode Loterij zal ook in de periode van 2016 tot en met 2020 de Dierenbescherming steunen. Wij zijn daar erg blij mee, want mede dankzij deze steun kunnen wij ons de komende vijf jaar blijven inzetten voor een beter dierenwelzijn. De Nationale Postcode Loterij is er trots op dat zij dankzij haar 2,5 miljoen deelnemers hieraan bij kan dragen.
Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met Dierenbescherming

De Dierenbescherming ontvangt sinds 1996 jaarlijks 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. In oktober is de samenwerking tussen beide organisaties geëvalueerd en de Postcode Loterij heeft daarna besloten de samenwerking voort te zetten. Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij: “We zijn van mening dat we sterke maatschappelijke organisaties nodig hebben die ons doel, een groene en rechtvaardige wereld, een stapje dichterbij brengen. De Dierenbescherming is daar een heel mooi voorbeeld van. Zo biedt de dierenwelzijnsorganisatie ieder jaar aan tienduizenden katten, honden, konijnen en knaagdieren tijdelijk onderdak in haar asielen.”

Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, benadrukt dat de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij essentieel is om op alle fronten actief te blijven. “We zijn de enige en grootste organisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van álle dieren. We bieden rechtstreekse dierennoodhulp en hebben eigen inspecteurs in dienst, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetgeving om dieren te beschermen. Daar zijn veel vrijwilligers bij nodig en ja, ook geld, veel geld. Ik ben daarom ontzettend blij dat de dieren de komende vijf jaar mede dankzij de Nationale Postcode Loterij op ons kunnen blijven rekenen!”.

Extra bijdrage

Recentelijk heeft de Dierenbescherming met een extra bijdrage van de Postcode Loterij zeven Animal Rescue Vehicles en dertig elektrisch aangedreven Dierentransporters aan kunnen schaffen. Hierdoor zijn de dierenambulances weer optimaal beschikbaar voor datgene waarvoor ze het hardst nodig zijn: acute dierennoodhulp.