Neem dierenwelzijn mee in plan 'zorgvuldige veehouderij'

Provinciale Staten van Noord-Brabant buigt zich vrijdag over de notitie 'Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020'. De Dierenbescherming stelt in een brief aan de provincie dat er in deze notitie niet of nauwelijks sprake is van een visie op dierenwelzijn.
Neem dierenwelzijn mee in plan 'zorgvuldige veehouderij'

Op andere terreinen daarentegen worden soms hele concrete beleidslijnen aangegeven die ten koste van het dierenwelzijn kunnen gaan. De notitie geeft daarom volgens de Dierenbescherming nog niet de weg aan om, door middel van een integrale aanpak, tot een zorgvuldige veehouderij te komen.

Verduurzaming veehouderij

De Dierenbescherming dringt er bij Provinciale Staten op aan om Gedeputeerde Staten op te dragen eerst een visie op dierenwelzijn in de veehouderij te ontwikkelen en vervolgens aan te geven hoe zij door optimalisatie van verschillende deelaspecten zoals volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke inpassing tot een echt integrale aanpak van verduurzaming van de veehouderij denkt te komen.

"Noord-Brabant zegt nu dierenwelzijn wel in haar beleid te willen betrekken en dat juichen wij toe, maar bij de discussie over het veehouderijbeleid in Noord-Brabant heeft u bij ons weten het dierenwelzijn nog nauwelijks in ogenschouw genomen", zo schrijft de dierenwelzijnsorganisatie in haar brief. "Wij begrijpen goed dat de provincie Noord-Brabant op zo kort mogelijke termijn de overlast en risico’s van de intensieve veehouderij voor de omwonenden wil aanpakken, maar het zou een gemiste kans zijn als daarbij niet van meet af aan ook het welzijn van dieren wordt meegenomen."

Diervriendelijk ontwerpen

Verder wijst de Dierenbescherming in de brief op diervriendelijk ontwerpen en geeft de organisatie een aantal voorbeelden van een integrale aanpak van de veehouderij inclusief dierenwelzijn. Ze noemt onder meer een open stal met mestbanden in plaats van een gesloten stal met luchtwasser, langzamer groeiende vleeskuikens en kalveren uit de regio. Daarnaast wijst ze op het gevaar dat de melkveehouderij de vee-industrie achterna gaat.