Niet minder maar meer leefruimte voor grote grazers

Woensdag 25 april heeft de Commissie Van Geel haar advies over de toekomst van de Oostvaardersplassen gepresenteerd. In een eerste reactie laat de Dierenbescherming weten dat ze zich niet kan vinden in het voorgestelde verkleinen van het leefgebied voor de grote grazers, dit moet volgens de organisatie juist uitgebreid worden. Het verder voorgestelde afschot en/of vervoer van honderden gezonde dieren uit het gebied vinden we een veel te grove ingreep in het leven en de sociale structuur van de kuddes wilde dieren. Het behouden van de rust in –en herbeplanten van- het gebied juichten we toe, maar kan volgens ons alleen bij uitbreiding van het leefgebied van grote grazers.

Niet minder maar meer leefruimte voor grote grazers

In haar rapport adviseert de commissie Van Geel aan de provincie Flevoland om het moerasgebied te vergroten en de randgebieden af te sluiten voor de grote grazers. Het gevolg hiervan is dat het leefgebied van de dieren drastisch verkleind wordt. Hierdoor zal het welzijn van de dieren alleen maar verder aangetast worden in plaats van verbeterd. We pleiten in ons advies voor het openstellen van de bosgebieden rond de Oostvaarderplassen en verdere uitbreiding door zo snel mogelijk een verbinding met het Horsterwold te realiseren. Dit is niet alleen gunstig voor de grote grazers, maar ook van andere dieren in het gebied.

Afschot en vervoer

De commissie stelt verder voor om het aantal grote grazers in het gebied sterk te verlagen door afschot en/of vervoer van gezonde en in relatieve vrijheid levende dieren. Vervoer, mogelijk over lange afstanden, van wilde of op zijn minst verwilderde dieren keuren we af. Deze dieren kun je niet zonder zeer veel stress, risico op verwonding en zelfs de dood vangen en vervoeren. In het geval van afschot is er volgens de organisatie sprake van ernstige verstoring van het leven en de sociale structuur van de kuddes grote grazers. Om het aantal laag te houden stelt te commissie vroeg-reactief beheer voor, maar bij de lage aantallen die in het advies genoemd worden werkt dit niet omdat er dan geen of erg weinig dieren zo zwak worden dat ze hiervoor in aanmerking komen. Het gevolg is dan afschot van gezonde dieren, iets wat voor ons onacceptabel is.

Advies aan provincie Flevoland

De Dierenbescherming blijft zich inzetten voor een Oostvaardersplassen waarin dieren een zo vrij en ongestoord mogelijk leven kunnen leiden en waar alleen ingegrepen mag worden om de kans op lijden zo veel mogelijk te verkleinen. In een nieuwe brief aan de provincie Flevoland herhalen we ons advies voor de toekomst van de grote grazers in de Oostvaarderplassen, namelijk het uitbreiden van het leefgebied voor de dieren door het openstellen van -en verbinden met- omliggende gebieden, het ruim op tijd uit hun lijden verlossen van zieke of zwakke dieren en bomen en struiken planten in de inmiddels kale gebieden zodat er in de toekomst meer voedsel en beschutting te vinden is.