Niet stemmen? De dieren zijn de dupe!

Ik kan me goed voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn in de politiek. Beloftes bij de laatste verkiezingen leken mooi, maar blijken vaak te verwateren tot compromissen. De strijd om de kiezer woedt weer volop. Is dierenwelzijn bij u in de gemeente een issue
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Het CDA en de VVD proberen de gunst van de boeren te winnen. Waar bij de laatste verkiezingen boeren het CDA massaal de rug toekeerden en overliepen naar de VVD, geven peilingen nu aan dat het CDA weer terrein terugwint. En ik vermoed dat mede daarom de dubbelfunctie van dierenartsen bij het voorschrijven én verstrekken van antibiotica blijft bestaan, zie mijn blog van vorige week. De motie hierover, ingediend als één van de instrumenten om het bovenmatig gebruik van antibiotica in de vee-industrie in te dammen, haalde het niet. De VVD en het CDA vinden dat dierenartsen gerust meerdere petten op mogen hebben. De boeren zullen het niet erg vinden.

Dieren de dupe

Door dit soort fratsen verliezen mensen het geloof in politici. Want, waar gaat het nu om? Om ónze gezondheid of om het belang van de boer en de dierenarts? Maar, stelt u zich eens voor dat de dieren de dupe worden van het feit dat u misschien niet gaat stemmen omdat u het geloof in landelijke politici bent verloren – bijvoorbeeld door zo'n kwestie als ik hier beschrijf - …dan gaat u toch gewoon even? Juist bij u in het dorp, of in de stad, kan de invloed van de lokale politiek op het welzijn van dieren enorm zijn. Directer, en misschien zelfs groter dan de reikwijdte van de landelijke politiek. Laat de dieren in uw gemeente daarom niet in de steek en maak vooral gebruik van uw stemrecht!

Dierenbeschermers van links tot rechts

Ik ga u zeker geen stemadvies geven, want dierenbeschermers vind je van links tot rechts. Wij van de Dierenbescherming zijn partijpolitiek neutraal en richten ons liever op concrete zaken en hoe daar binnen de gemeente over wordt gedacht door de diverse politieke partijen. Want, hoe is de noodhulp aan dieren in uw gemeente geregeld? Zijn er keurige afspraken over het vervoer en de opvang van zwervende, zieke en gewonde dieren gemaakt? Voor veel mensen is dat een vanzelfsprekendheid, maar de realiteit is dat de Dierenbescherming op jaarbasis miljoenen toelegt op zaken die de gemeente hoort te regelen. We doen het graag en we kunnen het ook als geen ander, maar er hoort wel een redelijke vergoeding tegenover te staan.

Megastal of diervriendelijk

En, hoe denkt men in uw gemeente over de veehouderij. Krijgt die ongebreideld kans om uit te breiden? Straks een megastal aan uw horizon of toch liever een gemeente die boeren ondersteunt die zo diervriendelijk mogelijk werken? U kunt meebeslissen! Dat geldt trouwens ook als het gaat om de wilde dieren bij u in de buurt. Schiet de gemeente dieren die overlast veroorzaken meteen dood, of onderzoekt ze eerst diervriendelijker alternatieven? Ondersteunt uw gemeente bijvoorbeeld de lokale egelopvang en, zo niet, hoe denken de politieke partijen daar dan over? Denken ze na over de beste periode om te baggeren of te snoeien?

Vermaak

U zou eens op internet kunnen gaan speuren of politieke partijen hierover iets hebben gezegd. Sommige van onze afdelingen hebben het makkelijk voor u gemaakt en hebben partijen naar hun standpunten op het gebied van dierenwelzijn gevraagd. Hun antwoorden hebben ze verwerkt in handige overzichtjes. U kunt dan onder meer lezen dat sommige partijen tegen roofvogelshows of circussen of ander vermaak met levende dieren binnen de gemeentegrenzen zijn. Omdat dieren niet in een attractie horen en met respect moeten worden behandeld. Het is maar een voorbeeld, maar wel weer eentje die duidelijk maakt hoe direct de invloed van lokale politiek kan zijn. De gemeente gaat over véél meer dan we ons in het dagelijks leven realiseren!

Aanbevelingen

Hoe dan ook, als ú nou gaat stemmen, dan zullen wíj na de verkiezingen zorgen dat de heren en dames politici bij de collegeonderhandelingen dierenwelzijn een volwaardige plaats geven in het beleid van de gemeente. Daartoe hebben we al een lijvig rapport klaarliggen met onze 'Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid'.

Frank Dales,
Algemeen directeur