Nieuwe bestuurders bij Dierenbescherming

De Raad van Toezicht van de Dierenbescherming heeft donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst voor relaties en personeel in het Museon in Den Haag haar nieuwe tweehoofdige bestuur voorgesteld: Peter Verdaasdonk (56) en Femke-Fleur Lamkamp (45). Zij nemen de plaats in van Frank Dales en een interim directeur bedrijfsvoering. Dales was vanaf 2007 algemeen-directeur/bestuurder en werd op 19 april 2016 geïnstalleerd als burgemeester van Velsen.

Femke-Fleur Lamkamp heeft als bedrijfsleider bij OLVG en als Clustermanager bij GGZ Delfland bestuurlijke ervaring opgedaan. Daarnaast is zij lid van diverse raden van toezicht. Peter Verdaasdonk heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke directeur/bestuurder. Na een loopbaan bij Disneyland Parijs is hij onder meer directeur/bestuurder van Madurodam geweest en van het Tropenmuseum.

Verdaasdonk en Lamkamp van de Dierenbescherming treden aan na een reorganisatie van de 'Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren', zoals de organisatie officieel heet. Een conglomeraat van twintig autonome afdelingen is onlangs opgegaan in één vereniging met een servicecentrum/regiokantoor in Den Haag en drie regiokantoren in het land.

Met een achterban van 123.000 leden, 5.000 vrijwilligers, 28.000 collectanten en 43.000 donateurs is de Dierenbescherming de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de individuele belangen van alle gehouden dieren en dieren in het wild.