Nieuwe DIER: Hollandse koe in gevaar

Alles wijst erop dat de Nederlandse melkveehouders hun toekomst rooskleurig tegemoet zien. Ze schroeven hun productie momenteel zeer fors op, ondanks de boetes die ze daarvoor krijgen. Schaduwkant is dat dat ten koste gaat van de Hollandse koe, die steeds minder vaak in de wei staat, zo is te lezen in het magazine DIER van de Dierenbescherming.
Nieuwe DIER: Hollandse koe in gevaar

Onlangs werd bekend dat Nederlandse melkveehouders een boete van maar liefst 132 miljoen euro moeten betalen omdat ze veel meer melk hebben geproduceerd dan was toegestaan door de Europese Unie. Je hoort ze niet klagen want ze krijgen een zeer goede prijs voor de melk: 40 cent per liter. Daar kan die 28 cent 'superheffing' voor elke liter die ze te veel produceren best vanaf, zo wordt geredeneerd. En vanaf april 2015 is de beer helemaal los. Dan mag weer ongelimiteerd melk worden geproduceerd van Brussel.

Melkrobot

Boeren melken hun koeien al heel lang niet meer met de hand. Ze sluiten de koeien aan een machine aan die de uiers uitmelkt. Dat aan- en afkoppelen van de koeien gaat nog wel met de hand. Twee keer per dag verzamelt de boer daarom zijn koeien bij de melkmachine.

Sinds enkele decennia bestaan er echter ook melkrobots. Dit zijn automatische melksystemen waarbij elke koe individueel zelf bepaalt wanneer zij naar de robot gaat om zich te laten melken. De robot is zo geprogrammeerd dat hij elke koe herkent en als ze nog geen melkbeurt heeft gehad volautomatisch aansluit en melkt. De boer hoeft er zelf niet meer bij te zijn, alleen als er een storing is krijgt hij een signaal om te komen om deze te verhelpen. Van de 18.500 melkveebedrijven heeft inmiddels zo’n 17% een melkrobot.

De robots vormen een bedreiging voor de weidegang van de Nederlandse melkkoe. Veel adviseurs raden melkveehouders aan als zij een melkrobot gaan gebruiken de koeien, zeker het eerste jaar, niet te weiden, omdat de koeien eerst goed aan moeten leren zelf regelmatig naar de melkrobot te gaan. Het merendeel van de melkveehouders besluit na aanschaf van een melkrobot om helemaal niet meer te weiden. Gelukkig zijn er ook melkveehouders met een melkrobot die wel blijven weiden, maar een gestructureerde handleiding hoe dit te doen bestaat er niet.

Bevordering weidegang

De Duurzame Zuivelketen maakte op 22 mei bekend dat er een onderzoeksproject start naar het combineren van automatisch melken en weiden. In dit anderhalf jaar durende project gaan groepen melkveehouders begeleid door de Stichting Weidegang, onderzoekers van Wageningen Universiteit en vertegenwoordigers van veevoer- en zuivelfabrieken aan de slag. Zij gaan actief zoeken hoe ze een melkrobot kunnen (blijven) combineren met weidegang en wat de beste strategieën hiervoor zijn.

De Dierenbescherming is adviseur van de Duurzame Zuivelketen en zit ook in het bestuur van de stichting Weidegang. Hier pleiten we voortdurend voor dit soort projecten. De Dierenbescherming juicht dit project en andere maatregelen ter bevordering van weidegang dan ook toe. Maar het is nog wel wat vrijblijvend allemaal en daarom volgens de Dierenbescherming niet genoeg. De inzet blijft wat ons betreft dat er een wettelijke verplichting tot het weiden van koeien komt.