Noorderling wil betalen voor landschap en dierenwelzijn

Uit een enquête van onder andere Dagblad van het Noorden blijkt dat burgers best iets meer voor voedsel willen betalen als boeren meer zorg hebben voor dierenwelzijn, landschap, weidevogels en volksgezondheid.
Noorderling wil betalen voor landschap en dierenwelzijn

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, boerenorganisatie LTO Noord en de noordelijke milieufederaties ondervroegen ruim 4000 Friezen, Groningers en Drenten over schaalvergroting in de landbouw. Zo'n 60% van de ondervraagde Noorderlingen geeft aan bereid te zijn meer voor hun voedsel te willen betalen als er meer zorg is voor dierenwelzijn, landschap, weidevogels en volksgezondheid.

Op 2 oktober a.s. organiseren de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden een ‘Noordelijk landbouwdebat’ in Marum (Groningen). Namens de Dierenbescherming zal Ard Boersma, regiocoördinator van de Dierenbescherming afdeling Friesland, aan het debat deelnemen. Boersma zal hier bepleiten dat de veehouderij weggaat van de bulkmarkt en zich gaat richten op vlees met meerwaarde, waaronder een hoger dierenwelzijn.