Ondanks waarschuwing 4 paarden in bewaring genomen

Afgelopen dinsdag zijn bij een gezamenlijke actie van de LID en de dierenpolitie in Sint-Oedenrode, vier paarden in bewaring genomen. De dieren waren veel te mager, ondanks dat de eigenaar begin september al opdracht had gekregen om de paarden bij te voeren.
Ondanks waarschuwing 4 paarden in bewaring genomen

Afgelopen dinsdag zijn bij een gezamenlijke actie van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie in Sint-Oedenrode, vier paarden in bewaring genomen. De dieren waren veel te mager, ondanks dat de eigenaar begin september al opdracht had gekregen om de paarden bij te voeren.

Na melding van verwaarlozing en ondervoeding zijn LID en dierenpolitie begin september gaan controleren bij een weiland in Sint-Oedenrode. Daar bleken vier paarden te staan die veel te mager waren en bovendien waren de dieren niet goed bekapt en was het weiland slecht afgezet. Om de conditie van de dieren goed te beoordelen is er vervolgens een dierenarts bijgeroepen. Deze stelde vast dat de dieren te mager, maar verder niet ziek waren. De situatie zou goed op te lossen zijn door voldoende bijvoer aan te bieden.

Na overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken is ervoor gekozen om de eigenaar de kans te geven de situatie te verbeteren. Om hem daartoe aan te zetten heeft hij onder bestuursdwang de opdracht gekregen om dezelfde dag nog voor voldoende bijvoer te zorgen en dit te blijven doen. Daarnaast moest hij de hoeven laten bekappen en de omheining van het weiland aanpassen.

Bij de nieuwe controle afgelopen dinsdag stelde de dierenarts vast dat de situatie van de dieren niet was verbeterd. De dieren waren zelfs nog magerder, iets wat bij voldoende bijvoer niet het geval zou zijn geweest. Daarop is, wederom in overleg met Dienst Regelingen, besloten de dieren in bewaring te nemen en over te brengen naar een opvangadres waar ze wel de juiste verzorging en voldoende voedsel krijgen.

De Dierenbescherming betreurt het zeer dat de eigenaar de hem geboden kans om zelf de situatie te verbeteren niet heeft benut. De kosten voor vervoer en opvang van de dieren zullen op hem verhaald worden.