Opbrengst collecte 2017

De collecteweek van de Dierenbescherming vindt ieder jaar plaats in de week rondom Werelddierendag (rond 4 oktober). Mede dankzij de tomeloze inzet van ruim 1.700 wijkhoofden en de vele (kilo)meters die duizenden collectanten hebben afgelegd, kon de Dierenbescherming in 2017 voor tienduizenden dieren een verschil maken. De totale opbrengst van de collecte van 2017 is: €932.477,64. Een prachtig resultaat!
Opbrengst collecte 2017

Bedankt!

De Dierenbescherming vangt honden, katten en andere dieren op in haar asielen, pakt dierenverwaarlozing en -mishandeling aan, redt gewonde en zieke dieren en werkt aan alternatieven voor de vee-industrie. Om dit werk te blijven doen, kunnen we niet zonder onze wijkhoofden en collectanten. Met het geld dat door al deze toegewijde vrijwilligers wordt ingezameld, kunnen we veel goeds doen voor dieren in nood! Natuurlijk bedanken we daarom iedereen die -op welke manier dan ook- een bijdrage heeft geleverd!