Ophokplicht kippen niet nodig

De Dierenbescherming zou een ophokplicht voor kippen met uitloop naar buiten een misplaatste, voorbarige maatregel vinden. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw heeft aangegeven deze week te reageren op een verzoek van pluimveehouders om de dieren tot de zomer binnen te houden.
Ophokplicht kippen niet nodig

De Dierenbescherming zou een ophokplicht voor kippen met een uitloop naar buiten een misplaatste en voorbarige maatregel vinden. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw heeft aangegeven deze week te reageren op een verzoek van pluimveehouders om de dieren tot de zomer binnen te houden.De boeren zijn bang geworden nu onlangs bij twee bedrijven in Nederland vogelgriep werd vastgesteld. Het ging hier echter om een milde variant die niet gevaarlijk is voor mensen en voor kippen niet dodelijk is. Pluimveehouders zijn vooral bevreesd dat hun export van kippenvlees en eieren in gevaar komt.

Geen serieus gevaar
Volgens de Dierenbescherming is er geen serieus gevaar. Wetenschappers onderschrijven dit en zeggen dat de situatie momenteel niet anders is dan in voorgaande jaren. Ze hebben Dijksma laten weten dat "er geen verband is te leggen tussen de toename van infecties bij wilde vogels en het risico op introductie van laag pathoge, ofwel milde, vogelgriep bij pluimvee". Eenden, die altijd binnen worden gehouden en dus nooit in contact kunnen komen met uitwerpselen van wilde vogels, blijken in de praktijk juist veel vaker besmet te worden met vogelgriep.

De Dierenbescherming vindt een ophokplicht dan ook te ver gaan. De organisatie benadrukt dat een dergelijke maatregel tot stress bij de dieren leidt, waardoor hun gevoeligheid voor besmetting juist toeneemt. Bovendien wijst de Dierenbescherming erop dat het virustype dat bij wilde vogels voorkomt niet of nauwelijks bij pluimvee te vinden is.

Structurele maatregelen
Al met al weegt een ophokplicht niet op tegen de nadelen voor dier en mens. De export loopt volgens de Dierenbescherming juist een risico met een ophokplicht. Het signaal wordt immers afgegeven dat Nederland de situatie op bedrijven met uitloop niet onder controle heeft. De Dierenbescherming pleit voor structurele maatregelen om vogelgriep te weren, zoals strenge hygiëneprotocollen om verspreiding tussen bedrijven te voorkomen, preventieve vaccinatie van dieren en het onaantrekkelijk maken van de uitloop voor wilde (water)vogels.

UPDATE DINSDAGAVOND 9 APRIL 20:00 : STAATSSECRETARIS DIJKSMA HEEFT DE TWEEDE KAMER LATEN WETEN DAT ER GEEN LANDELIJKE OPHOK- OF AFSCHERMPLICHT KOMT. DE DIERENBESCHERMING IS BLIJ DAT DE BEWINDSVROUWE HET ADVIES VAN DESKUNDIGEN OVERNEEMT DIE ZEGGEN DAT ER GEEN VETERINAIRE NOODZAAK IS.