Ophokplicht weer van de baan. Voor hoelang?

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op vrijdag 13 april de ophokplicht voor pluimvee in geheel Nederland opgeheven. Deze was van kracht vanwege het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels. De Dierenbescherming werkt momenteel mee aan een ‘roadmap vogelgriep’ om dit onnodig dieren- en mensenleed in de toekomst te voorkomen.

Ophokplicht weer van de baan. Voor hoelang?

Ditmaal duurde de ophokplicht maar liefst vier maanden. Hierdoor moesten kippen die normaalgesproken vrije uitloop naar buiten hebben nu vier maanden binnenblijven, met alle stress van dien. Volgens minister Schouten is het risico op besmetting dermate afgenomen dat ophokken niet meer nodig is.

Hanen en kippen mogen weer naar buiten nu de ophokplicht opgeheven is.

Positieve veranderingen vogelgriepbestrijding

Afgelopen winter heeft de overheid twee belangrijke veranderingen ingevoerd rondom het bestrijden van een uitbraak bij de hoogbesmettelijke vogelgriep.

Niet meer ‘zomaar ruimen’

Ten eerste zijn duizenden dierenlevens bespaard doordat pluimveebedrijven in de buurt van een uitbraak niet direct volledig 'geruimd' (ofwel: gedood en vernietigd) werden. Voorgaande jaren werd standaard al het pluimvee binnen een straal van een kilometer van een vogelgriepuitbraak direct geruimd.
Deze winter werd voorafgaand aan dergelijke acties eerst de uitslag van een laboratoriumtest afgewacht die aangaf in hoeverre het pluimvee daadwerkelijk ziek was. De uitslag van deze laboratoriumtesten was telkens negatief. Dit betekent dat geen van deze dieren daadwerkelijk besmet bleek te zijn, en er ook geen enkele reden bestond om hen preventief te ruimen. Hierdoor is heel wat leed, zowel voor mens als voor dier, op grote schaal voorkomen.

Hoog- en laagrisicogebieden

Een tweede positieve ontwikkeling is dat de overheid ons land recentelijk voor het eerst heeft ingedeeld in gebieden met weinig risico op vogelgriepuitbraken en gebieden met een hoger risico op de uitbraak van vogelgriep. Dankzij deze indeling kon de ophokplicht in laagrisicogebieden twee weken eerder opgeheven worden.
Hopelijk wordt de ophokplicht in de toekomst direct beperkt tot de hoogrisicogebieden, waardoor het pluimvee in de rest van het land ontzien wordt.

Van nature zijn kippen echte scharreldieren die de grond dag in dag uit met hun snavel onderzoeken. Binnen slaat de verveling toe, waardoor ze o.a. pikken naar elkaar.