Oplossingen tegen sterfte dieren in straatkolken riool

Onderzoek toont aan dat jaarlijks substantiële aantallen amfibieën en ook zoogdieren opgesloten raken in straatkolken van de riolering. Ze komen er bijna nooit meer levend uit. RAVON en RIONED hebben oplossingen ontwikkeld.
Oplossingen tegen sterfte dieren in straatkolken riool

Straatkolken (putten langs stoepranden) zijn essentieel voor de afvoer van regenwater, maar blijken voor padden, kikkers en salamanders onbedoeld als val te fungeren. In Nederland komt jaarlijks tenminste zo’n half miljoen volwassen amfibieën en kleine zoogdieren en een veelvoud daarvan aan jonge amfibieën in straatkolken terecht.

Sterfte dieren

In bijna alle gevallen leidt dat tot sterfte van de dieren. Dat blijkt uit onderzoek dat RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) deed in samenwerking met RIONED (Rioolbelangenvertegenwoordiger) met financiële steun van onder meer de Dierenbescherming.

In het onderzoek werd bovendien bekeken welke maatregelen gemeenten structureel kunnen nemen om te voorkomen dat de dieren in de putten terechtkomen. Uit eerste praktijktests blijkt dat een aantal oplossingen de dieren goed beschermen of de gelegenheid geven om te ontsnappen. Deze modellen zullen verder ontwikkeld worden, waarbij de onbelemmerde werking en het beheer van de riolering gewaarborgd blijven.

Beleid straatkolken

De Dierenbescherming hoopt dat gemeenten naar aanleiding van dit onderzoek het beleid met betrekking tot straatkolken in hun eigen regio kritisch zullen bekijken en de oplossingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen willen toepassen.

Op 19 februari berichtte ook het Jeugdjournaal over de straatkolken. Bekijk het filmpje hier.