Oproep aan provincies: Stop afschot knobbelzwanen

In acht van de twaalf provincies in Nederland zijn er ontheffingen verleend om knobbelzwanen af te schieten en/of hun nesten te vernietigen. Als reden wordt opgegeven dat de dieren schade zouden veroorzaken. De Dierenbescherming heeft een brief aan de betreffende provincies gestuurd met de oproep om de ontheffingen in te trekken en niet meer opnieuw af te geven.

De schade neemt namelijk al jaren af en is inmiddels nog maar minimaal. Het doden van knobbelzwanen is volgens ons dan ook een buitenproportioneel zwaar middel en staat niet in verhouding tot de eventuele schade. Bovendien zijn er voldoende alternatieven om schade te voorkomen.

Aantal knobbelzwanen gestabiliseerd

Het aantal knobbelzwanen in Nederland heeft zich de afgelopen jaren op natuurlijke wijze gestabiliseerd. Het afschieten van de beschermde inheemse watervogels draagt daar niet aan bij. Dit blijkt uit gegevens van provincies waar afschot niet plaatsvindt. En omdat de populatie niet meer groeit en de schade daalt, vragen we de provincies direct een einde te maken aan het afschieten van de dieren. Ook het 'behandelen' (lees vernietigen) van nesten is dus niet nodig om de populatie niet te laten groeien.

Schadevergoeding

De hoeveelheid schade, veroorzaakt door het eten van met name gras bij agrariërs, is in de afgelopen jaren dus sterk afgenomen. Agrariërs die toch schade ondervinden, kunnen ervoor kiezen om de zwanen op diervriendelijker manieren te verjagen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van geluid, visuele middelen, een combinatie van beide en door ze fysiek te weren door draden over het veld te spannen. Het is bovendien nu al zo dat als deze middelen niet alle schade voorkomt, agrariërs schadevergoeding ontvangen van de provincie.

Lees ook

- Knobbelzwanen
- Wilde dieren in Nederland