Oproep: nomineer je collega voor de ‘Lef in het Lab’ – prijs!

Tot 8 maart 2016 kunnen onderzoekers, of andere personen werkzaam in het laboratorium, die zich bezig houden met de Vervanging, Vermindering of Verfijning van dierproeven (de 3V’s) een collega nomineren voor de ‘Lef in het Lab’- prijs 2016. Deze prijs wordt uitgereikt aan een (wetenschappelijk) persoon die zich in het proefdierkundig veld uitmuntend inzet voor de 3V’s.
Oproep: nomineer je collega voor de ‘Lef in het Lab’ – prijs!

Vervangen, verminderen of verfijnen van dierproeven

De ‘Lef in het Lab’- prijs wordt sinds 2007 door de Dierenbescherming jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep, die zich uitmuntend inzet bij het Vervangen, Verminderen of Verfijnen van dierproeven (de 3V’s). Net als vorig jaar, reikt de Dierenbescherming de prijs uit in samenwerking met het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS) van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Publieksprijs

Dit jaar is er gekozen voor een vernieuwde opzet, waarin collega’s (betrokken bij wetenschappelijk onderzoek) elkaar kunnen nomineren om kans te maken op de prijs. Een persoon mag óók zichzelf nomineren. Uit de ontvangen nominaties selecteert het 3Rs-Centre ULS vier kandidaten die door gaan naar de publieksronde, waarin het publiek hier op de website haar stem kan uitbrengen en de winnaar van de prijs bepaalt. De prijs wordt uitgereikt op donderdag 21 april.

Selectiecriteria

Hieronder staan een aantal criteria waaraan een genomineerde moet voldoen. Hij/zij moet:

  1. een onderzoeker zijn, of een andere functie bekleden en werkzaam zijn in het laboratorium (biotechnicus bijvoorbeeld);
  2. zich bezighouden met de ontwikkeling, validatie en/of implementatie van 3V-methoden en de toepassing daarvan stimuleren;
  3. bezig zijn met innovatief wetenschappelijk onderzoek;
  4. zich op een uitmuntende/buitengewone wijze inzetten voor de 3V’s, er moet LEF aan te pas komen en hij/zij doet meer dan van hem/haar verwacht zou mogen worden (denkt buiten de kaders, slaat een nieuwe weg in, mobiliseert anderen, wat wil de persoon bereiken