Oproep: ‘Provincie Gelderland, steun opvangcentra’

In navolging van de provincie Noord-Brabant ligt nu ook bij de provincie Gelderland een initiatiefvoorstel om opvangcentra voor in het wild levende dieren financieel tegemoet te komen. Dit voorstel wordt ondersteund door de Dierenbescherming. De Provinciale Staten stemmen hierover op 25 september.
Oproep: ‘Provincie Gelderland, steun opvangcentra’
Opvangcentra voor in het wild levende dieren hebben al jaren moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze werken vooral met vrijwilligers en worden gefinancierd met particulier geld, mede via de Dierenbescherming.

Het gaat om opvangcentra voor vogels, egels en andere inheemse wilde dieren. Een groot deel van deze dieren is door menselijk toedoen in nood geraakt. Ze raken verstrikt in visdraden, worden aangereden of vliegen tegen hoogspanningsmasten aan. De mens heeft daarom de morele en wettelijke plicht om deze nood te verhelpen. Dit gebeurt in de opvangcentra, waar dieren met kans op volledig herstel worden verzorgd en weer uitgezet in hun natuurlijke omgeving.

Eisen aan opvang scherper

Sinds het ministerie van Economische Zaken in juli 2012 de kwaliteitseisen voor deze opvangcentra aanscherpte, is het nóg lastiger om het hoofd boven water te houden. Ditzelfde ministerie is , bleek afgelopen week uit een overleg met de Tweede Kamer, niet voornemens om de financiële consequenties te dragen, die zijn gekoppeld aan de wettelijke (zorg)plicht van burgers en de eisen waaraan de centra moeten voldoen.

Hoewel de Dierenbescherming zich schaart achter de eisen die door de overheid worden gesteld, vindt zij het niet juist dat opvangcentra, ambulances en daarmee de gewonde dieren hier wegens het kostenaspect de dupe van dreigen te worden.

Medeverantwoordelijk voor hulp

De Dierenbescherming is van mening dat de nationale en provinciale overheden mede verantwoordelijk zijn voor het bieden van hulp aan in het wild levende dieren in nood. Zij is dan ook teleurgesteld in de staatssecretaris, die zich klaarblijkelijk niet financieel verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van de zorgplicht voor deze dieren.

De hoop voor Gelderland is nu dat de Provinciale Staten aankomende woensdag het initiatiefvoorstel ‘Regeling voor opvangcentra voor inheemse dieren in nood’ aannemen, want daarmee is de zorg voor in nood zijnde dieren in de provincie Gelderland voorlopig voldoende gewaarborgd.