Opschorten fokverbod nertsen: Dijksma in beroep

Staatssecretaris Dijksma is namens de Nederlandse regering in hoger beroep gegaan tegen het opschorten van de wet die het fokken van pelsdieren verbiedt. Het nertsenfokverbod is weer van kracht zolang het hoger beroep loopt.
Opschorten fokverbod nertsen: Dijksma in beroep

Op de site van Bont voor Dieren is de brief van Dijksma aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken te lezen. De wet die het fokken van pelsdieren verbiedt werd woensdag door de rechter buiten werking gesteld. Het verbod op nertsenfok, dat in 2024 van kracht zou worden, komt hierdoor in gevaar.

Vertrouwen in hoger beroep

De dierenbeschermingsorganisaties Bont voor Dieren en de Dierenbescherming zijn teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. Directeur Nicole van Gemert van Bot voor Dieren: “Gelukkig stelt de rechter het nertsenfokverbod zelf niet ter discussie, enkel het feit dat de schadevergoeding voor fokkers nog niet is uitgewerkt. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat als de staatssecretaris de schadevergoeding beter regelt, de rechter in het hoger beroep de Nederlandse staat gelijk geeft."

Opschorten verbod zorgelijk

Volgens de rechtbank kan het fokken van nertsen voorlopig niet worden verboden, omdat de fokkers ernstig financieel zouden worden getroffen. Van Gemert: “Dat het verbod onmiddellijk buiten werking is gesteld, is zorgelijk. De nertsenfokkers laten zien zich niets aan te trekken van de afschuw van de bontproductie in Nederland. Het is toch van de zotte dat 158 nertsenfokkers in Nederland bepalen dat ze doorgaan met een bedrijfstak die de overheid en een meerderheid van de Nederlanders moreel verwerpelijk vinden