Paarden hersteld dankzij optreden Inspectiedienst

Dankzij het optreden van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zijn twee paarden hersteld van verwaarlozing. Meerdere controles, dreiging met een boete en herhaaldelijk aandringen bij de eigenaar hebben tot dit mooie resultaat geleid.

Paarden hersteld dankzij optreden Inspectiedienst

De dieren werden in april in Heeswijk-Dinther ontdekt na een melding van de dierenpolitie over negen Friese paarden die in een rommelige, slecht omheinde wei stonden en nodig bekapt moesten worden. Bij twee van de dieren bleek meer aan de hand. Ze waren ondervoed en een van de paarden had een grote bult in de nek.

Succes

De eigenaar, een bekende van politie en LID, werd meteen aangesproken op de situatie. Via RVO.nl* is onder druk van een mogelijke boete opdracht gegeven om een dierenarts in te schakelen en de nodige maatregelen te treffen om de situatie van de dieren te verbeteren. In eerste instantie werkte de eigenaar niet echt mee, maar na meerdere controles en herhaaldelijk aandringen door de LID ging de eigenaar overstag en voerde alle opgelegde maatregelen uit. Een mooi succes van de LID-inspecteur.

Hersteld

Voor het paard met de bult in de nek werd het nog heel spannend, omdat het dier niet leek te genezen en de dierenarts er eigenlijk geen heil meer in zag. Nog een maand doorbehandelen heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat beide paarden zijn hersteld.

Uiteraard blijft de LID controleren om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan met de paarden.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.