Pas op voor foute puppy fokkers

"Mensen moeten zich realiseren dat door het kopen van een pup van foute fokkers niet alleen de kans groot is dat ze zelf een zieke of slecht gesocialiseerde hond in huis halen, maar dat ze hiermee ook helpen deze akelige handel in stand te houden", dat zegt het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) bij de start van hun campagne om mensen te waarschuwen tegen malafide puppyhandelaren. De Dierenbescherming ondersteunt deze campagne van harte.

De malafide handel in puppy’s is zeer lucratief. Geschat wordt dat jaarlijks tienduizenden puppy’s in Nederland worden geïmporteerd. Met prijzen die variëren tussen de € 400 en € 600 per pup spreek je al gauw over een handel waarin miljoenen worden verdiend. Er zijn nog steeds veel mensen die impulsief een pup kopen. Het is ook heel gemakkelijk. Op internet wemelt het immers van de aanbiedingen. Allerlei rassen en kruisingen, de één nog schattiger dan de ander. Natuurlijk zijn ze allemaal ‘zorgvuldig gefokt’, ‘in huis opgegroeid’ en krijgt men ‘garantie’.

Broodfokkers

Regelmatig gaan achter dergelijke advertenties broodfokkers en malafide handelaren schuil. Pups worden in grote hoeveelheden uit het buitenland gehaald, waar ze vaak in fokschuren onder slechte omstandigheden opgroeien. Teefjes krijgen het ene nest na het andere en over inteelt doet men niet moeilijk. Meestal kan je de pups zo komen ophalen. Eenmaal met zo’n schattige pup in je armen ben je verkocht. Dat het niet helemaal in de haak lijkt zie je niet of het kan je dan niets meer schelen. Ook zijn er mensen die de pup uit die situatie willen 'redden'. Men beseft niet dat hiermee deze handel juist in stand gehouden wordt.

Ontmasker de foute fokker

Helaas is het voor iemand die op zoek is naar een puppy moeilijk om het onderscheid te maken tussen fokkers die te goeder trouw zijn en de malafide fokkers. De campagne ‘ontmasker de foute fokker’ helpt daarbij. Met cartoons en animaties laat het LICG zien waar het mis kan gaan en op welke zaken een puppykoper moet letten. Deze worden via social media en online verkoopkanalen verspreid. Basis van de campagne is de puppychecklistvan het LICG, een handig hulpmiddel voor iedereen die een pup wil kopen. Het LICG wil bereiken dat mensen zorgvuldiger uitzoeken waar ze hun pup vandaan halen en dat ze bij twijfel verstandig genoeg zijn om niet met foute fokkers in zee te gaan.