Plan 'Fairfok' voor gezonde rashond gaat niet ver genoeg

Vandaag overhandigt de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers, een plan aan staatssecretaris Dijksma om de gezondheidsproblemen bij rashonden aan te pakken. Dit plan ‘Fairfok’ gaat volgens de Dierenbescherming echter niet ver genoeg. Het ontbreekt aan concrete termijnen, methoden en definities. Bovendien zijn de termijnen die wél genoemd worden te lang.
Plan 'Fairfok' voor gezonde rashond gaat niet ver genoeg

De Dierenbescherming is blij dat de Raad van Beheer met het projectplan 'Fairfok: gezonde en sociale hond in Nederland' als belangrijke speler nu haar verantwoordelijkheid pakt op het gebied van gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden. Hierop heeft de Dierenbescherming al jaren aangedrongen. Helaas spreekt er, wat ons betreft, te weinig daadkracht uit het projectplan. Dit komt door het ontbreken van concrete termijnen, methodes en definities.

Gezonde honden

Daarnaast staat de Dierenbescherming kritisch tegenover de gestelde definities van ‘schadelijke raskenmerken’ en ‘erfelijke aandoeningen’, die voor ons belangrijke pijlers vormen onder het doel van dit projectplan, namelijk gezonde honden. Ook zijn we benieuwd naar hoe het effect van de te nemen maatregelen gemonitord gaat worden en pleiten we voor een periodieke evaluatie van de voortgang.

Gezondheid en welzijn voorop

De Dierenbescherming vindt dat bij het fokken van honden gezondheid en welzijn voorop moeten staan, stamboeken onvoorwaardelijk dienen te worden geopend om 'vers bloed' toe te laten en uiterlijke kenmerken ondergeschikt zijn.

We zijn uiteraard altijd bereid om mee te denken bij initiatieven als deze, die kunnen leiden tot een gezonde hondenpopulatie zonder erfelijke gezondheids- en welzijnsproblemen.