Politie ontdekt slecht verzorgde ezels en schapen

Na een melding via 144 over ezels die slecht verzorgd in een weiland in de gemeente Halderberge zouden staan, ontdekte de politie op zaterdag 23 april zes ezels met lange hoeven en twee schapen met veel te dikke vacht. Een meegekomen dierarts sprak het vermoeden uit dat de hoeven van de ezels misschien al langer dan een jaar niet waren bekapt.

Als hoeven te lang doorgroeien komt het standbeen van de ezels scheef te staan, dit is heel erg pijnlijk voor de dieren. Bovendien waren de hoeven in dit geval ingescheurd. In het weiland waar de dieren liepen lag puin en glas en ook was de drinkwatervoorziening niet op orde. De afrastering rondom het weiland was op veel plekken omgevallen en het is zeer waarschijnlijk dat de dieren zich aan uitstekende delen van gaas en/of ijzerdraad konden verwonden. Door de agenten is contact opgenomen met de eigenaar van de dieren.

Als hoeven te lang doorgroeien komt het standbeen van de ezels scheef te staan, dit is heel erg pijnlijk voor de dieren. Bovendien waren de hoeven in dit geval ingescheurd.


Boete en bestuursrechtelijke procedure

De eigenaar kan binnenkort een schikkingsvoorstel van justitie verwachten. Het is nog niet bekend wat de boete zal zijn, de officier van justitie gaat daar over beslissen. Voor het bestuursrechtelijke deel is de hulp van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ingeschakeld. De bedoeling hiervan is de eigenaar van de ezels en schapen te verplichten om voortaan wel goed voor de dieren te zorgen.

Maatregelen

De inspecteur heeft rapport opgemaakt voor RVO.nl met het verzoek om maatregelen op te leggen om de ezels te laten bekappen, de afrastering van de wei te herstellen en alle scherpe delen en het puin op te ruimen. Daarnaast zou de eigenaar de drinkwatervoorziening moeten aanpassen zodat deze geschikt is voor alle dieren en moeten de schapen geschoren worden. Op de uitvoering van deze maatregelen wordt gecontroleerd en als de eigenaar dit niet of niet voldoende doet, volgen nieuwe sancties.

Politie ontdekt slecht verzorgde ezelsZes ezels met lange hoeven


(Bron: Politieen LID)