Politiebericht: hondenhandelaren in de fout

Tijdens een controle op 23 mei troffen inspecteurs bij vijf hondenhandelaren in Tilburg, Heemskerk, Heijen, Waalre en Zuid-Beijerland onregelmatigheden aan. Zo waren er te kleine hokken of was er geen buitenspeelplaats ingericht.
Politiebericht: hondenhandelaren in de fout

De controleactie was een samenwerking van de dierenpolitie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Ze traden verbaliserend op en troffen bestuursrechtelijke maatregelen in het kader van dierenwelzijn.

Kleine en vuile hokken

Globaal troffen de inspeceurs onvoldoende huisvesting, zoals teveel honden in een hok, te kleine hokken, wettelijk niet toegestane verblijfplaatsen zoals dichte grijze bakken die alleen aan de bovenkant open zijn en onvoldoende hygiëne, zoals vuile hokken aan. Ook beschikten niet alle handelaren over de vereiste papieren om hondenhandel te mogen uitoefenen en was niet altijd een buitenspeelplaats voor de honden ingericht. Bij een paar bedrijven is de administratie in beslag genomen samen met telefoons en computers. Bij een van de handelaren zijn geneesmiddelen aangetroffen die hij niet voorhanden mocht hebben.

De aanpak van illegale en malafide hondenhandel is een speerpunt van politie, NVWA en LID omdat gebleken is dat niet alle handelaren oog voor goede huisvesting, goede voeding en dierenwelzijn in het algemeen hebben. Bij het Meldpunt 144 en bij de Dierenbescherming komen veel meldingen van kopers van pups binnen. De pups worden vaak na enkele dagen ziek en ondanks intensieve behandeling van de dierenarts die vaak gepaard gaat met hoge kosten, gaan er vele toch dood.

Zeer besmettelijk virus


Een groot deel van de niet in Nederland gefokte honden zijn bijvoorbeeld besmet met het parvo-virus. Dat is niet besmettelijk voor mensen maar wel zeer besmettelijk voor pups. Parvo is bij pups bijna niet te behandelen. Het is bekend dat ook gefraudeerd wordt met de paspoorten van de jonge honden. Ze zijn voorzien van entstickers, stempels en handtekeningen van dierenartsen die frauderen of zelfs niet bestaan.

In Nederland worden gemiddeld twee miljoen honden gehouden. Deze populatie wordt in stand gehouden door de aanwas van naar schatting 200.000 honden (pups) per jaar. Ongeveer 40.000 daarvan zijn pups met een in Nederland afgegeven stamboom. Van de overige 160.000 pups zijn er ongeveer 80.000 in Nederland gefokt en 80.000 afkomstig uit andere Europese lidstaten en dan met name uit Oost Europa.