“Politiek, zet verschillen opzij”

Een lichtend voorbeeld voor de politiek. Dat wilden de Dierenbescherming, LTO Nederland, Natuurmonumenten, 12 Landschappen en Natuurmonumenten zijn voor Kamerleden die onlangs op uitnodiging van deze organisaties een werkbezoek brachten aan de provincie Noord-Brabant.
“Politiek, zet verschillen opzij”

“Zet uw verschillen opzij, en werk net als wij samen aan dierenwelzijn en natuurbescherming”, was de belangrijkste boodschap aan de politici. Daartoe hadden de organisaties een prachtig decor gekozen: De Hoeve, een modern varkensbedrijf dat dierenwelzijn respecteert en oog heeft voor het milieu en dat bovendien samenwerkt met maatschappelijke organisaties.


Een dergelijke samenwerking zou er op politiek niveau ook veel meer moeten komen dan nu, stelden de organisaties. “Neem uw verantwoordelijkheid en kom met wetgeving die duurzaamheid en respect voor natuurwaarden mogelijk maakt. Spreek niet alleen de wens uit, maar vertaal die in concreet resultaat, waar nodig met financiële ondersteuning”, zo werd de Kamerleden voorgehouden.

Gesprekspartner
Het werkbezoek had verder tot doel om duidelijk te maken dat de organiserende organisaties een serieus te nemen gesprekspartner zijn op weg naar een duurzame toekomst. Volgens de Dierenbescherming moet hierbij haar Beter Leven kenmerk voor diervriendelijker productie het kompas zijn, terwijl natuurorganisaties benadrukten dat goede verbindingen van robuuste natuurgebieden in Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur) essentieel zijn. Vooral de financiering hiervan is een probleem; het Rijk bezuinigt en de Provincie draait op voor reeds begonnen trajecten.

De boerenorganisatie LTO benadrukte dat zij het belang van dierenwelzijn onderkent en op dit gebied rekening wil houden met de wensen van de maatschappij. In een moeilijk economisch klimaat is dat echter niet altijd even makkelijk, aldus LTO.

Naast het bezoek aan de varkenshouder genoten de Kamerleden van de VVD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD en CDA tijdens het werkbezoek van een wandeling door een natuurgebied en nam men een kijkje bij een melkveehouderijbedrijf.