Pony's kwijnden weg in zwaar vervuilde stallen

"De mest lag op sommige plekken wel tot een meter hoog", vertelt een van onze Inspecteurs over een zaak in gemeente Opsterland waar ze op 19 juni bij betrokken was. Het ging om twee pony's die, los van elkaar in twee tot stallen verbouwde garages werden gevonden. Hoewel de dieren voldoende eten en drinken tot hun beschikking hadden, was er sprake van een ernstige achterstand in de verzorging van hoeven en vacht en waren de stallen zwaar vervuild. Uiteindelijk moest een van de pony's, die moeder en dochter bleken te zijn, worden geëuthanaseerd. De andere pony kon gelukkig worden gered en is ondergebracht bij een opvangadres.
Pony's kwijnden weg in zwaar vervuilde stallen

Na een melding via het Landelijk Meldpunt 144 zijn agenten van de Politie Noord-Nederland, onze inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en een dierenarts op het adres gaan kijken. Daar troffen ze de hierboven beschreven situatie aan. Door omstandigheden in de privésfeer van de oudere eigenaar was de verzorging van de dieren steeds verder achteropgeraakt. Dat terwijl hij vroeger met de raspony's keuringen liep. Treurige gevolg van de ontstane situatie was dat de dierenarts vaststelde dat de dieren dringend medische zorg nodig hadden, hun hoeven bekapt moesten worden en zeker niet langer in de stallen konden verblijven. Helaas ontbrak het de eigenaar mogelijkheden om zelf de nodige maatregelen te nemen. Na goed overleg heeft deze besloten om afstand te doen van de dieren. Er wordt wel proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Zwaar vervuilde stal"De mest lag op sommige plekken wel tot een meter hoog"

Naar opvangadres

Dankzij hulp van de gemeente, de LID en de Dierenbescherming konden de pony's, na een nacht samen in de wei naar een gespecialiseerde kliniek worden gebracht voor verder onderzoek. Helaas bleek daar dat een van de pony's, de dochter, zo'n ernstige vergroeiing aan het hoefbeen had dat deze nooit meer pijnvrij zou kunnen lopen en heeft de dierenarts besloten dat het beter was deze uit haar lijden te verlossen. De andere pony kon, nadat ze afscheid had genomen van haar dochter, worden ondergebracht bij een opvangadres. Daar kan ze samen met andere pony's en paarden opknappen.

Quote inspecteur: "Het was erg ontroerend om te zien hoe de pony afscheid nam van haar dochter nadat deze was ingeslapen, dan hou je het als inspecteur ook niet droog. Gelukkig werd ze bij het opvangadres meteen door de andere dieren welkom geheten".
Ernstige vergroeiing hoefbeen
Helaas bleek daar dat een van de pony's zo'n ernstige vergroeiing aan het hoefbeen had dat deze nooit meer pijnvrij zou kunnen lopen.

Update

Inmiddels kunnen we vertellen dat het goed gaat met de pony bij het opvangadres. Haar hoeven zijn bekapt, ze wordt behandeld tegen mok en haar vacht is weer helemaal schoon en ze is dikke vriendjes met een merrie die ze overal volgt.

Pony bij de opvangBij de opvang heeft ze vriendschap gesloten met een merrie.

Zoek hulp

De Dierenbescherming roept mensen naar aanleiding van dit bericht op om het toch vooral niet zover te laten komen. Zoek hulp als het (even) niet meer lukt om voor je dier(en) te zorgen. Begin in je eigen omgeving bij familie, vrienden en/of buren. Als dat echt niet lukt, informeer dan naar de mogelijkheden bij je gemeente, wijkagent of hulporganisaties. Er liggen geen kant-en-klare oplossing te wachten, maar hulp zoeken is de eerste stap. Heb je zelf geen probleem, maar ken je of vermoed je dierenleed, meld dit dan via het Landelijk Meldpunt 144.